fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Pension

”Fundera på grupptalan mot LF”

Publicerad: 2 december 2008, 18:54

De övervärden som finns i Länsförsäkringar Liv tillhör försäkringstagarna och inte aktieägarna i Länsförsäkringar. Det skulle nämligen betraktas som uppskjuten utdelning. Det skriver Stig Aggevall, VD för Försäkringsmatematik på DI-Debatt. Han tycker att spararna ska överväga en grupptalan mot LF.


Magnus Gustavsson

magnus.gustavsson@privataaffarer.se


Han menar att det generella vinstutdelningsförbudet och försäkringsrörelselagen innebär att ett livförsäkringsaktiebolag som Länsförsäkringar inte kan tillgodogöra sig de övervärden som redan finns eller uppstår vid en ombildning till ett vinstutdelande bolag. De övervärden som finns i Länsförsäkringar Liv ska istället tilldelas försäkringstagarna.

Han går i polemik med VD:n Jörgen Svensson, som hävdar att försäkringstagarna inte har rätt till några övervärden i bolaget. Aggevall skriver att Länsförsäkringar Liv intar en märklig ståndpunkt. Han tycker att Länsförsäkringar vilseleder de 750 000 försäkringstagarna i den broschyr som legat till grund för den som röstat om ombildning.

Aggevall menar att det blir en bra affär för Länsförsäkringar, men dålig affär för försäkringstagarna. ”Det ombildade Länsförsäkringar Liv avlastar inte livförsäkringstagarnas finansiella risktagande i villkorat kapital, som det har erbjudits vid tidigare ombildningar”. Stig Aggevalls slutsats är att försäkringstagarna bör fundera på en grupptalan.

Länsförsäkringar slår ifrån sig

Inte helt oväntat så håller Länsförsäkringar inte med om kritiken. De menar att övervärden i form av till exempel varumärket Länsförsäkringar inte ska komma försäkringstagarna till del vid ombildningen.

– Självklart inte. Varumärket och namnet ägs av Länsförsäkringar AB. Det har skrivits ett licensavtal mellan aktiebolaget och livbolaget där livbolaget har getts rätten att använda namnet. Det kan vi inte ge bort till någon annan, säger Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar anser att lagen, dess förarbeten och tidigare beslut fattade i ombildningsärenden stöder det förfarande som Länsförsäkringar haft. Bolaget har rätt till de värden som är att hänföra till aktierna i bolaget, hävdar Länsförsäkringar AB.

– Det är glasklart att vi följer lagen. Det är bara att läsa lagtexten. Det är utifrån det regeringsbeslutet 19 april 2001 om ombildningen av Handelsbanken liv som vi arbetar. Det vore märkligt om vi inte följer regeringens beslut och den praxis som FI arbetat fram och som använts vid ombildningen av Nordea och SPP. Vi kan inte dela ut pengar till andra än de som har rätt till dem, säger Christer Baldhagen.

Varför tolkar Stig Aggevall försäkringsavtalslagen och regeringens beslut annorlunda?

– Det är inte en fråga som du ska ställa till mig, utan till honom. Det är en fråga han drivit.

Länsförsäkringar AB kommer i december på en bolagsstämma att besluta om att göra om Länsförsäkringar liv till vinstutdelande bolag trots att börsen rasat under året.

– Det är den målbild vi jobbar efter, säger Christer Baldhagen.

PRIVATA AFFÄRER

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera