söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Pension

Därför höjer bara AMF räntan

Publicerad: 12 augusti 2009, 06:25

Nu höjer AMF återbäringsräntan från 0 till 2 procent för sparare som har traditionell pensionsförsäkring. Pensionsanalytiker tror att AMF kommer att höja ännu mer, medan det kommer att ta tid innan andra livbolag följer efter.

Ämnen i artikeln:

LivbolagPension

Magnus Gustavsson

magnus.gustavsson@privataaffarer.se


Höjningen av den nya återbäringsräntan gäller för huvuddelen av AMF:s sparare i traditionell försäkring. Samtidigt justerades garantiräntan från 2 till 2,25 procent.

– Det är glädjande att vi har en produkt som gör att vi snabbt kan dela med oss till spararna om det går bra och vår konsolidering stiger. Det visar att AMF står starkt och det är bra att våra kunder får mer pengar i plånboken, säger AMF:s vd Ingrid Bonde till Privata Affärer.

Men hon flaggar upp för att AMF kommer att ändra sin policy för när bolaget ska höja och sänka pensionskapitalet i de traditionella försäkringarna. Den nuvarande policyn är unik i branschen och tvingade bolaget att sänka pensionerna i våras, vilket de andra bolagen inte gjorde.

– Vi har en bra policy, men våra kunder tycker att den är svår att förstå. Just nu håller styrelsen på med en översyn av policyn som vi räknar med att vara klar i slutet av hösten, säger Ingrid Bonde.

Kommer det bli en strängare policy?

– Det kan jag inte svara på utan är en helt öppen fråga som utredningen tittar på.

Vad är er prognos? Kommer ni att höja återbäringsräntan mer i höst?

– Jag ger ingen offentlig prognos, men det har gått bra eftersom våra tillgångar på börsen har stigit under våren och vår placeringspolicy ligger fast, säger Ingrid Bonde.

Höjer ni räntan på grund av att ni vill tvätta ert rykte sedan turbulensen i våras?

– Nej, det har inget alls med det att göra. Det var mycket diskussion under första halvåret bland kunderna, men vi upplever att detta nu ligger bakom oss. Att vi nu höjer återbäringsräntan är ett kvitto på att vi är fortsatt starka, säger Ingrid Bonde.

Fler höjningar kommer

Pensionsrådgivaren Söderberg & Partners, som rankar de svenska livbolagen, förutspår att AMF kommer höja återbäringsräntan ännu mer senare i höst.

– Det vore inte överraskande om vi får se ännu en höjning senare under året, säger Gustav Axehult, analytiker på Söderberg & Partners till Privata Affärer.

AMF har haft en hög aktieandel i sin placeringsportfölj under våren. Hur mycket höjningen blir beror på börsutvecklingen i höst.

– AMF har kunnat dra nytta av börsuppgången. Nu är läget osäkert på börsen. Vid en rimlig aktie- och ränteavkastning så kan vi få se en höjning på en eller ett par procentenheter till i höst, säger Gustav Axehult

Han gör bedömningen att de andra livbolagen inte kommer följa efter AMF och höja sina återbäringsräntor.

– Nej, det tror jag inte eftersom AMF är det enda bolaget som gjort ett återtag och sänkt pensionerna. De bolag som har stor andel aktier är SEB Trygg Liv och Skandia Liv har väldigt låg konsolideringsnivå och det kommer dröja innan vi får se höjda återbäringsräntor hos de andra livbolagen. Länsförsäkringar och Folksam ligger i så fall först i pipeline för att höja. Mot slutet av året tror jag de höjer om det inte blir en kraftig korrigering på börsen nedåt, säger Gustav Axehult.

Skandia Liv följer inte efter

Den beskrivningen bekräftas av Skandia Livs vd Bengt-Åke Fagerman. Skandia Liv har för närvarande har 0 procent i återbäringsränta kommer inte per automatik att följa efter AMF.

– Vi och AMF har använt olika tekniker för hur vi agerar. AMF reallokerade i våras och sänkte pensionerna och återställde därför snabbare sin konsolideringsnivå. Därför kan AMF höja snabbare än oss. Vi har ju inte sänkt pensionerna och då tar det längre tid innan vi kan höja återbäringsräntan. Utifrån ett kundperspektiv om man sparar på lång sikt är totalavkastningen viktigast, säger Bengt-Åke Fagerman, vd för Skandia Liv.

Han tycker inte att det är ett problem för Skandia Liv att AMF ger en högre återbäringsränta än Skandia Liv.

– Det kan synas vara mer attraktivt och kan ha viss betydelse på nyförsäljningen, men skillnaderna är små i återbäringsränta.

Kan du ge en prognos när ni kommer höja återbäringsräntan?

– Nej, det kan vi inte göra. Vi följer månad för månad vad som händer på börsen. Det är snabba svängningar och vi förväntar oss inte en stabil obruten uppgång på börsen. Jag tror det blir hack i kurvan. Därför kan vi inte ge en prognos.

Om jag vill flytta pensionspengar från Skandia Liv till AMF så får jag betala en flyttavgift?

– Ja, den är på minst fem procent, kanske lite mer beroende på hur länge du har haft försäkringen hos oss. Du kanske inte har hunnit betala av amorteringskostnader. Oavsett in du flyttar till eller från oss så är traditionell livförsäkring inte gjord för att flytta mellan bolag.

Skandia Liv har i sommar ändrat sin konsolideringspolicy.

– Det har varit väldigt tvära kast på börsen och vi tycker att policyn varit fyrkantig som innebär att vi kan tvingas till åtgärder som inte är bra. Vi vill ha större flexibilitet, säger Bengt-Åke Fagerman

Enligt Gustav Axehult kommer inte garantiräntorna att höjas under hösten.

– AMF höjer nu garantiräntan försiktigt. Det har att göra med att de långa räntorna pekar svagt uppåt. De bolag som inte sänkt, exempelvis Skandia Liv, har inte anledning att agera nu. Utan de som sänkt kan möjligen höja små steg uppåt, säger han.

I våras rankade Söderberg & Partners AMF som det bästa traditionella livbolaget och man håller fast vid sin bedömning.

– Det är det bästa alternativet på grund av bolaget gjorde en reallokering. Den var nödvändigt och mest rättvist att göra mot nya sparare. Bolaget har en stark situation och mycket god solvens, säger Gustav Axehult.

RICKARD YDRENÄS, PRIVATA AFFÄRER

Fakta:

Livbolagens konsolideringspolicy anger hur överskott och underskott i bolaget ska fördelas mellan spararna. Konsolideringsgraden är ett mått på relationen mellan värdet på bolagets tillgångar och åtagandena gentemot spararna.

När konsolideringsgraden överstiger 100 är tillgångarna större än åtagandena. Målet är att konsolideringsgraden i AMF ska ligga på riktmärket 110 procent. Den 30 juni i år var konsolideringsgraden i AMF 112,6 procent.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera