torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostad

SBAB: Nybyggnationen snart i nivå med 90-talskrisen

Publicerad: 12 juni 2023, 12:51

De flesta prognoser för nyproduktion av bostäder kan behöva halveras och närmar sig nu 1990-talsnivåer, visar en ny genomgång som utförts av det statliga bolåneinstitutet SBAB. Inget talar just nu för att vi de närmaste två åren kommer att ha en byggtakt som matchar ökningen i antalet hushåll.


JM

Johan Markwall

johan.markwall@privataaffarer.se


SBAB har via nyproduktionsindexet HMI och en genomgång av det aktuella försäljnings- och bokningsläget gjort en bedömning av liggande prognoser för bostadsbyggandet.

SBAB har även tittat närmare på hur läget ser ut när det gäller faktiskt sålda eller bokade nya bostäder via Boolidata och bolagsrapporter. Slutsatserna är dystra.

De flesta prognosmakares nuvarande byggprognoser, inklusive SBAB:s, Riksbankens, Konjunkturinstitutets, regeringens och även Boverkets nedreviderade prognos, troligen kan visa sig vara rejäla överskattningar, skriver SBAB.

Uppgången i räntorna och den höga inflationen bidrog under kvartal ett, i likhet med kvartal fyra förra året, till att den beräknade efterfrågan på både nyproducerade villor och bostadsrätter fortsatte att sjunka i förhållande till utbudet i Sverige som helhet.

Den tidigare trenden mot underskott på nya framför allt villor men även bostadsrätter, för Sverige som helhet, har på kort tid förbytts i en trend mot överskott.

Bland storstadsregionerna uppvisar Västra Götaland redan ett överskott på såväl villor som bostadsrätter.

− Den markanta ränteuppgången, höga inflationen som urholkat hushållens köpkraft och stora prisuppgångar på insatsfaktorer i byggandet, har på kort tid kraftigt försämrat hushållens möjligheter att efterfråga nyproducerade villor och bostadsrätter. Vi ser ett tydligt resultat av det när nu bostadsbyggarna drar i handbromsen, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

SBAB:s tidigare prognos över antalet påbörjade bostäder för 2023 uppgår till 33 000, vilket är i linje med många andra prognosmakares senaste prognoser som regeringen, Riksbanken, Konjunkturinstitutet och Boverket. Färsk statistik från SBAB/Booli visar på dramatiskt låga försäljnings- och bokningsvolymer under året hittills.

En genomgång av redovisade försäljningar i diverse bolagsrapporter hos några av de större byggbolagen, visar också på försäljningar som under fjärde kvartalet förra året och första kvartalet i år ligger på under en femtedel av snittet för de senaste årens volymer.

Därtill syns en markant uppgång i andelen nya bostäder som prissänks.

Detta talar för att prognoserna över antalet produktionsstartade bostäder behöver revideras ner markant, varnar SBAB .

’’Baserat på den senaste statistiken över antalet sålda och bokade nya bostäder går det absolut inte att utesluta att antalet påbörjade bostäder i år går en bra bit under 20 000 och i värsta fall når runt 15 000 bostäder om inte intresset för nyproduktionen tar fart. Man får i så fall gå tillbaka till 1990-talskrisen för att hitta lika låga byggvolymer.’’

Det är på tok för lite, säger Robert Boije.

− Ur såväl ett samhällsekonomiskt- som bostadsförsörjnings- och kompetensförsörjningsperspektiv, vore det önskvärt om vi kunde få till stånd en mer jämn byggtakt anpassad till befolkningsutvecklingen. Det kräver en byggtakt på omkring 35 000 bostäder per år de kommande åren. För att bygga bort den initiala bostadsbristen i rimlig tid skulle en ännu större byggvolym behövas.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera