torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostad

Ökad optimism kring bopriserna

Publicerad: 9 juni 2023, 05:03

Bostadsägarnas förväntningar på bostadspriserna stiger, och nu är det fler som tror på stigande än sjunkande priser på ett års sikt. Det visar SBAB Boolis kvartalsvisa boprisindikator (HPE), som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.


Nyhetsbyrån Direkt


På ett års sikt tror nu 32 procent av de som äger en bostad att priset på den egna bostaden kommer att öka, medan 19 procent tror att det kommer att sjunka, motsvarande ett nettotal på 13 procent. I februari var motsvarande andelar 22 respektive 35 procent, och därmed ett nettotal på -13 procent.

På tre års sikt tror 54 procent tror på en prisuppgång och 6 procent spår en nedgång, jämfört med 46 respektive 11 procent för tre månader sedan.

Bland de bostadsägare som tror på stigande bostadspriser på ett års sikt hänvisar 60 procent till ett högt efterfrågetryck, och 23 procent till sjunkande bostadsräntor som skäl till detta.

Sedan pristoppen förra våren har bostadspriserna fallit med 13 procent i Sverige som helhet, med bostadsrättspriser 8 procent ned och villapriser 16 procent ned.

”Det är därför inte förvånande att hushållen har haft en negativ syn på utvecklingen de senaste kvartalen. Men nu syns en tydligt ökad optimism, som gissningsvis hänger ihop med den faktiska prisuppgången på bostäder under årets inledande månader”, säger Robert Boije, chefekonom på SBAB, i en kommentar.

EOBi visar också på förbättrade utsikter

Visningsbesökares förväntningar på bostadspriserna fortsätter upp i maj, om än på en fortsatt låg nivå. Det visar Erik Olsson Bostadsindex, EOBi.

I maj räknar 15 procent av visningsbesökarna med stigande bostadspriser det kommande året, upp från 10 procent i februari. Samtidigt minskar andelen som tror på sjunkande priser, till 54 procent från 58 procent.

Nettoandelen som tror på stigande kontra sjunkande bostadspriser det kommande året har därmed stigit till -39 procent i maj från -48 procent i februari.

Utfallet visar att trendbrottet med mindre negativa prisförväntningar håller i sig.

”Vi får se om visningsbesökarna tar ut segern i förskott nu när de planerar bostadsköpen med en lägre ränta trots att mycket talar för att bolåneräntorna stiger ytterligare”, säger Erik Olsson i en kommentar.

Spekulanternas kalkylränta sjunker

EOBi visar att visningsbesökarna kalkylerar med en rörlig bolåneränta på 4,6 procent när de planerar sitt köp, ned från 4,9 procent i februari.

Frågan är om de tar ut glädjen och segern i förskott när de sänker kalkylräntan trots att marknaden förväntar sig fler räntehöjningar samtidigt som höjningarna Riksbanken redan beslutat inte slagit igenom fullt ut ännu.

Trots sänkningen är kalkylräntan ändå kvar på en nivå vi inte har sett i EOBi sedan sommaren 2012.

”Nu är lånen och räntekänsligheten mycket högre på ett sätt som gör att samma räntenivå svider betydligt mer nu”, säger Erik Olsson.

Erik Olsson skräckindex, som mäter nettot av de som föredrar att minimera risken för att försäljningen går dåligt minus andelen som föredrar max chans till ett riktigt högt slutpris, steg till 34 procent från 22 procent i februari.

EOBi bygger på svar från personer som var på Erik Olssons bostadsvisningar i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund i november.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera