söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostad

Mäklarstatistik: Så mycket föll bopriserna i september

Publicerad: 7 oktober 2022, 05:25

Foto: Shutterstock

Bostadsrättspriserna i Sverige sjönk 1 procent i september jämfört med föregående månad. Villapriserna sjönk 2 procent. Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.


Nyhetsbyrån Direkt


De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 6 procent samtidigt som villapriserna sjunkit 3 procent.

Svensk Mäklarstatistik konstaterade att säljare och köpare har fortsatt svårt att hitta ett prisläge i jämvikt vilket gör att antalet affärer i september och hela tredje kvartalet var väsentligt lägre jämfört med samma perioder både 2021 och 2020.

Skillnaden mellan utgångspris och slutpris kontinuerligt minskat senaste månaderna. Exempelvis var slutpriset på villor något lägre än utgångspriset i samtliga storstadsområden under september, avslutar Hans Flink.

”Att prisnedgången dämpades i Stockholmsområdet jämfört med förra månaden är intressant eftersom marknadstendenser historiskt först märkts där för att senare sprida sig till andra delar av landet. Inte minst energipriserna fortsätter sannolikt att pressa villamarknaden, men samtidigt bedömer nästan hälften av våra medlemmar att villapriserna blir oförändrade när vi summerar årets sista kvartal”, säger Jonas Rosén”, vd Mäklarsamfundet, i en kommentar.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För september innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för juli-september jämförs med motsvarande viktade medelvärde för juni-augusti. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med april-juni.

Tabellen som hör till artikeln kan inte längre visas.

Bild: Priser bostadsrätter

Bild: Priser villor

K/T-talet anger förhållandet mellan köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde, vilket ger en mer rättvisande bild av prisutvecklingen än enbart köpesumman.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera