onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostad

LRF kritiserar regelförslag om tvångsinlösning

Publicerad: 17 februari 2010, 09:55

Nya regler vid tvångsinlösen av fastigheter upprör LRF. Även om markägarens ersättning höjs så är risken stor att det är börsnoterade bolag som är de stora vinnarna på förslaget.


AB

Anna Blomén


Regeringen har skickat ett förslag om nya ersättningsregler vid expropriation till Lagrådet för granskning. Ett förslag som föreslås träda i kraft 1 augusti i år.

Expropriation innebär att fastigheter kan tas i anspråk för att angelägna samhällsprojekt ska kunna genomföras. För den enskilde fastighetsägaren kan detta innebära att han eller hon blir av med hela eller delar av sin fastighet, eller att den belastas med ledningsrätt, vägrätt eller liknande.

De nya reglerna innebär bland annat att ersättningen höjs, i och med att ett påslag på 25 procent på marknadsvärdet införs. Detta ska kompensera för att ägaren ofrivilligt blir av med fastigheten.

Begränsningsregeln som tidigare fanns avskaffas också. Enligt denna regel kunde ersättningen tidigare hamna under marknadsvärdet, om det ansågs att värdet stigit på grund av förväntningar på att fastigheten skulle användas till ett nytt syfte.

Slutligen avskaffas vissa möjligheter att göra avdrag från ersättningen, så kallade toleransavdrag.

– Lagförslaget kommer att medföra att fastighetsägaren kompenseras bättre för egendomsförlusten. Det innebär en viktig och välbehövlig förstärkning av äganderätten, säger justitieminister Beatrice Ask i ett uttalade.

Svek mot markägarna

LRF är dock kritiska till de nya reglerna, som de tycker är ett svek mot markägarna. Vinnarna på förslaget kan i stället bli enskilda aktörer som börsnoterade elbolag eller telekommunikationsbolag.

– Det är viktigt att en markägare som tvingas avstå mark upplever att ersättningen är skälig och rättvis. Förslagen är ett litet steg i rätt riktning men långtifrån tillräckliga. En stor besvikelse är dock att regeringen inte lägger fram förslag om vinstfördelning. Här sviker regeringen äganderätten, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Den uteblivna vinstdelningen innebär att elbolag och telebolag även fortsättningsvis kan tvinga till sig mark i vinstsyfte utan att behöva dela med sig av den ekonomiska nyttan av expropriationen till markägaren.

Dessutom hamnar markägaren i ett underläge då han eller hon inte kan få ersättning för sina kostnader för ett sakkunnigt biträde vid lantmäteriförrättningen enligt LRF.

MAGNUS ERIKSSON, PRIVATA AFFÄRER

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera