fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostad

Extrem vårflod i Torneälven – så gäller försäkringen

Publicerad: 22 maj 2023, 14:30

Foto: Lisa Björk/TT

Den extrema vårfloden i Torneälven har uppmärksammat frågan om vilka skador som försäkringen täcker. Villa- och fritidshusägare har ett fullgott grundskydd, men det finns undantag som är viktiga att vara medveten om, enligt Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.


Jonas Fagerström

jonas.fagerstrom@bonniernews.se


SMHI har utfärdats en röd varning för översvämningar i Nedre Torneälven. Enligt myndigheten ligger snösmältning i samband med kraftigt regn bakom de väldigt höga flödena, som väntas ha kulminerat under natten till måndagen.

Övertorneå kommun är värst drabbat av vårfloden i Torneälven som upplever de högsta flödena på över 50 år. Lokala medier har rapporterat om översvämmade vägsträckor och hus.

De allra flesta i Sverige har ett fullgott grundskydd mot översvämningar i villa- eller fritidshusförsäkringen, enligt Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå med fokus på boende- och båtförsäkringar.

– Försäkringen gäller på samma sätt för villor och fritidshus, säger han, och fortsätter:

– Man får ersättning om vattnet tar sig in i huset på grund av baktryck, det vill säga genom avloppsbrunnar eller toaletter. Försäkringen gäller också om vattnet strömmar in från markytan via någon ventil eller andra naturliga öppnar i fasaden.

Men det finns också undantag, påtalar Peter Stark.

– Om vattnet kommer in genom väggen eller golvet får man inte någon ersättning eftersom dräneringen eller husets konstruktion då anses vara för dålig. Därför är det viktigt att regelbundet se över om man behöver dränera om sitt hus, säger han.

Vanligtvis utgår det inte heller någon ersättning för skador på tomtmark, träd eller växter.

– Det kan ingå för den som har ett allrisktillägg i villa- eller fritidshusförsäkringen, men det ska ersätta plötsliga och oförutsedda händelser, vilket är viktigt att vara medveten om. Om man då bor nära ett vattendrag som var och vartannat år stiger och skadar tomten så får man sannolikt inte någon ersättning, säger Peter Stark.

Checklista för den som råkar ut för en översvämning

– Slå av strömmen om det har kommit in vatten i källaren, eftersom vatten kan bli strömförande.

– Trycka in en filt eller handduk i golvbrunnen om vattnet kommer upp via golvbrunnen och lägg sedan på en tyngd.

– Torka, pumpa eller ös ut vattnet.

– Försöka att ta undan dina saker, särskilt dyrbara och fuktkänsliga saker, så att de inte skadas. Flytta dem högre upp på ett hyllplan eller till en annan våning i huset.

Källa: Konsumenternas Försäkringsbyrå

Den som drabbats av en översvämning ska kontakta sitt försäkringsbolag omedelbart. Det är också viktigt att dokumentera skadorna med bild- och filmmaterial, tillägger Peter Stark.

Han påpekar även att självrisken och åldersavdragen skiljer sig åt mellan olika försäkringar.

– Om man har en billig basförsäkring är självrisken ofta högre, ibland 10 procent av skadekostnaden och minst 10 000 kr. För den som har en dyrare försäkring med olika tillägg, vad som kan kallas stor- eller plusförsäkringar, är självrisken ofta lägre och det är samtidigt inte så stora maximala åldersavdrag, säger försäkringsexperten, och fortsätter:

– Det är också något man får titta på och jämföra olika försäkringar.

Peter Stark ger flera tips och råd för att förebygga översvämningsskador. Många gånger beror översvämningar på skyfall, vilket gör att det är viktigt att kontrollera tak, hängrännor och stuprör.

– Att se över takets kondition och rensa hängrännor och stuprör bör man göra minst ett par gånger om året, säger han, och tillägger:

– Ett bra sätt att rejält minska den kanske vanligaste översvämningsrisken är att installera baktrycksventiler i avloppsledningar från golvbrunnar. Fundera även på att ta bort golvbrunnar som kanske inte behövs.

Minska risken för översvämningsskador

– Se över dräneringen så att den inte har några brister. Beroende på markförhållanden kan det behövas en omdränering efter 15-40 år.

– Kontrollera regelbundet husets yttertak och fasad.

– Ta reda på om din fastighet ligger i ett riskområde och om den tidigare har drabbats av översvämningar.

– Rensa hängrännor och stuprör regelbundet från löv och annat så att vatten inte svämmar över.

– Se till att källarfönster och dörrar är täta.

– Installera backventiler i golvbrunnar så att vatten inte kan komma in på grund av baktryck.

– Se över om golvbrunnar i källaren är nödvändiga eller om de går att ta bort.

– Se över lutningarna nära huset, till exempel marken nära källaren. Om den lutar mot huset bör du överväga att ändra lutningen bort från huset.

Källa: Konsumenternas Försäkringsbyrå

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera