Bolån Amortera eller investera pengar? Det är de två vanligaste strategierna för den som vill vara skuldfri när pensionen inträder. Länsförsäkringars privatekonom Emma Persson slår ett slag för investeringar och hävdar att det bara behövs hälften så mycket pengar att nå målet den vägen.

En hög amorteringstakt ses av många som ett tryggt sparande och vägen till ett skuldfritt liv. Att ha bolånen helt avbetalade den dagen pensionen inträder är ett mål för många.

Bostadsprisnivåerna, framför allt i storstadsområdena, kräver att en familj som vill köpa ett hus eller en bostadsrättslägenhet både har en hög insats och rejält tilltagna löner för att göra bostadsdrömmen möjlig.

Frågan är om amorteringar verkligen är det mest privatekonomiskt smarta att göra, eller om det finns andra sätt att bli skuldfri, undrar Emma Persson.

”Investeringar effektivare

Sedan de båda amorteringskraven infördes tvingas många amortera höga summor varje månad, men när skulden ligger på 50 procent av bostadens värde blir amorteringen valfri. När det inträffar fortsätter en del att amortera med siktet att bli helt skuldfri.

En beräkning som Länsförsäkringar gjort visar att det räcker med hälften så mycket pengar för att bli skuldfri om familjen, i stället för att amortera, investerar pengarna i fonder.

– För den som vet med sig att det är lätt att nalla av sparandet kan amorteringar visserligen vara ett disciplinerat sparande som verkligen blir av, men med dagens låga ränteläge kan det vara klokt att fundera på alternativ, säger Emma Persson.

– Om du tror på att aktie- eller fondmarknaden kan avkasta mer än vad bolåneräntan är skulle det kunna vara ett alternativ till amortering. Det kan också vara en fördel att ha löst kapital snarare än allt ”bundet” i bostaden. Naturligtvis innebär det en högre risk att spara i fonder eller aktier och du måste vara beredd på att stå ut med upp- och nedgångar i sparkapitalets värde, säger hon.

Två typexempel

Emma Persson har gjort ett exempel med två typfamiljer som var och en har en belåningsgrad på 49 procent, men har olika strategier för att bli skuldfri på 25 år. Att belåningsgraden ligger på 49 procent i exemplet beror på att gränsen för amorteringskravet går vid 50 procent.

Den ena familjen i exemplet amorterar medan den andra investerar i fonder med en årlig avkastning på 6 procent. I Länsförsäkringars exempel behöver familjen som sparar i fonder bara spara 3 070 kr i månaden för att ha nollat bolånet till år 2044. Den amorterande familjen skulle behöva betala tillbaka 7 100 kr i månaden för att nå samma mål.

Hur och varför har du satt den årliga avkastningen till 6 procent? Är inte det ett högt antagande givet att sparhorisonten är 25 år?

– Det är klart att ingen kan säga någonting om framtiden, men jag har tagit viss hänsyn till hur det sett ut historiskt de senaste 20 åren och till och med dragit ned något för att undvika glädjekalkyler. Men det ska inte ses som en absolut sanning om framtiden, i den egna kalkylen kan man med fördel laborera även med något lägre avkastning.

Att bolånet i båda typexemplen i kalkylen satts till 2 129 400 kr beror enligt Emma Persson på att det, något avrundat för att passa räkneexemplet, är snittlånet enligt Finansinspektionens bolånerapport för riket.

– Jag vill mest väcka en tanke och en fundering kring hur man faktiskt sparar, många väljer att amortera default, utan att resonera kring olika alternativ. Det är viktigt att tänka på alternativ, särskilt i den lågräntemiljö vi befinner oss i.

I Länsförsäkringars typexempel har de båda familjerna antingen använt allt tillgängligt kapital till amortering, eller allt till fondinvesteringar för att visa på skillnaderna. Men gör i stället en uppdelning fifty-fifty, eller annan fördelning, uppmanar Emma Persson.

– Jag vill lyfta nödvändigheten av att ha ett tillgängligt kapital om någonting händer. Pengar som är bundna i bostaden är inte snabbt tillgängliga och det är inte säkert att banken går med på ytterligare lån om och när någonting händer.

Tre tips

Hon har ett par råd till dem som har bolån som ska amorteras ned. Det första är att inte se låneutrymmet i bostaden som ett buffertsparande.

– Det är inte säkert att du får lån av banken den dagen du behöver det, säger hon.

Det andra rådet är att se sparandet som en helhet och fördela det mellan buffert, pensionssparande och amortering, samt låta tidshorisonten på sparpengarna bestämma vilken risknivå du ska ta.

– Tänk också på att du kan ändra hur du väljer att betala av din skuld. Bara för att du har valt ett sätt i dag så betyder inte det att du kan ändra dig om förutsättningarna ändras.

Så här ser Länsförsäkringars räkneexempel ut:

Två strategier för att bli skuldfri Bolån 2019, kr Amortering, kr/mån* Bolån år 2044, kr
Familjen som sparar i fonder 2 129 400 3 070 0
Familjen som amorterar 2 129 400 7 100 0
       
* Amortering eller sparande som krävs för att bli skuldfri år 2044