Robert Oldstrand på Swedbank (t.v.) och SEB:s Stefan Cederberg (t.h.)

Aktier Med hjälp av innehaven i årets bästa Sverigefonder har Privata Affärer byggt en portfölj med prisstabila bolag som skulle kunna stå emot stormiga marknader vid en lågkonjunktur. Ett par strateger agerar domare – experterna ger några aktier tummen ned och föreslår ersättare.

Det har varit ett tungt 2022 för svenska aktiesparare som fått se Stockholmsbörsen falla nära 22 procent, inklusive utdelningar. Men det finns aktier som visat motståndskraft.

De tre Sverigefonder som har varit bäst på att hitta dem är SEB:s ”Swedish Value”, Lannebos ”Sverige Plus” och ”All Star” som fondbolaget Case står bakom, enligt analystjänsten Morningstar. Fonderna har bara sjunkit mellan omkring 6 till 9 procent sedan årsskiftet. De äger även ett antal nordiska aktier eftersom förvaltarna kan investera en viss andel av kapitalet utanför Sverige.

I takt med att prognosmakarna blivit allt mer pessimistiska kring utsikterna för ekonomin har kanske många investerare börjat funderat på att stärka upp portföljen med fler defensiva aktier.

Privata Affärer har därför med hjälp av de 20 största innehaven i årets tre bästa Sverigefonder byggt en portfölj som skulle kunna stå emot potentiell börsturbulens vid en lågkonjunktur.

I hopp om att öka prisstabiliteten har aktierna med ett beta-tal på 1 eller mer under det senaste året gallrats bort, enligt uppgifter från Factset. Av bolagen som återstod har de tio aktier med lägst beta-tal valts ut till portföljen (se tabell längre ned).

Ett par domare i form av Swedbanks Robert Oldstrand och SEB:s Stefan Cederberg har därefter fått syna innehaven. 

Likaviktad har portföljen levererat en totalavkastning på minus drygt 5 procent i år och den har ett genomsnittligt beta-tal på 0,65. Största bidragsgivarna är läkemedelsjätten Astra Zeneca och Handelsbanken med en totalavkastning på runt 31 respektive 14 procent under 2022. Dometic är den sämsta aktien i portföljen med ett ras på omkring 40 procent.

Swedbanks aktiestrateg Robert Oldstrand tycker att Handelsbanken, Astra Zeneca, Novo Nordisk och hygienkoncernen Essity utgör en bra stomme i portföljen.

– Det är stabila bolag med god visibilitet när det gäller intäkterna. Man påverkas inte av konjunktursvängningarna på samma sätt som andra bolag, säger han. Dometic kan också vara kvar med tanke på att den redan är “recessionsvärderad”, tillägger Robert Oldstrand.

Han ser däremot ett behov av att byta ut verkstadsbolagen Alfa Laval och SKF, gruv- och smältverksbolaget Boliden och installatören Bravida.

– Vi följer inte Bravida, men de är exponerade mot byggbranschen och där kan pausade projekt utgöra en eventuell motvind för bolaget, säger Robert Oldstrand.

Boliden bör i sin tur skiftas ut mot säkerhetskoncernen Securitas för att stärka upp portföljen ännu mer inför en potentiell lågkonjunktur.

– Aktien har pressats efter köpet av Stanley Security och den nyemission som man har genomfört. Nu ligger det bakom oss och vi tror att Securitas ska tillbaka till historiska värderingsmultiplar. Vi tycker att aktien är värd 115 kronor, säger Robert Oldstrand. Det motsvarar en uppsida på nästan 33 procent jämfört med Securitas stängningskurs på torsdagen. 

I frågan om Boliden får han medhåll från SEB:s aktiestrateg Stefan Cederberg.

– Om en recession inträffar så kanske inte Boliden borde ingå då efterfrågan på basmetaller riskerar falla kraftigt, med prisfall som följd, säger han och föreslår i stället det mer konjunkturstabila medicinteknikbolaget Getinge.

– De har påverkats negativt under året av flaskhalsproblem och stigande kostnader för råmaterial, men sådana problem kommer att minska vid en lågkonjunktur. Samtidigt kommer efterfrågan på deras produkter att vara stabil.

I övrigt ställer sig Stefan Cederberg positiv till portföljen och konstaterar att SEB köpstämplar samtliga innehav med undantag för Boliden.

När det gäller Robert Oldstrands ändringsförslag vill han ersätta Alfa Laval med Assa Abloy.

– Assa Abloy är marknadsledande och kommer genom prishöjningar att kompensera för stigande råvarukostnader de kommande kvartalen. Nästa år kommer man, trots sämre tider, att kunna hålla upp lönsamheten tack vare sina prishöjningar, säger Robert Oldstrand.

Sedan anser han att SKF ska lämna plats åt Sandvik

– Sandvik värderas ungefär som SKF, men halva bolaget är exponerad mot gruvnäringen där efterfrågan är fortsatt stark, fortsätter Robert Oldstrand.

Swedbanks aktiestrateg varnar samtidigt för att beta-talen i Privata Affärers sammanställning i några fall avviker från Bloombergs uppgifter. Det gäller Alfa Laval, SKF och Dometic som enligt bolagets databas har ett beta-tal på 1,19, 1 respektive 1,47, säger han.

Tabell: Privata Affärers ”lågkonjunkturportfölj” med innehaven sorterade efter beta-tal. Kurser avlästes efter börsstängningen torsdagen den 17 november. Källa: Factset, Infront

Bolag Beta (12-mån) Totalavkastning, 2022
Novo Nordisk 0,38 11,8
Essity 0,48 −14,5
Astra Zeneca 0,49 30,8
Bravida 0,61 −15,1
Nokia 0,7 −17,2
Boliden 0,75 11,9
Alfa Laval 0,75 −18,1
Handelsbanken 0,76 13,7
SKF 0,76 −16,9
Dometic 0,85 −39,5
Portföljen (likaviktad) 0,65 −5,3
Stockholmsbörsen (OMXSGI)   −21,6