Privata Affärer: Köp Handelsbanken!

Publicerad 2007-11-19 16:53

Handelsbanken gör en reavinst på fyra miljarder när man säljer SPP till Storebrand för 18 miljarder kronor. - Det är en bra affär för aktieägarna, konstaterar Agnetha Jönsson, analytiker på Privata Affärer som ser Handelsbanken som den mest köpvärda a

Samtidigt får Storebrand en option att köpa resten av Handelsbankens pensionsaffärer inom Handelsbanken Liv.
Efter ett trist år på börsen 2006 finns goda utsikter att Handelsbanken efter försäljningen hittar tillbaka till gammal god form.

– Aktien har handlats med en rabatt jämfört med de andra storbankerna, den kommer troligen att försvinna nu. Fokus på kärnverksamheten och ökad möjlighet till återköp och förvärv kan också påverka aktiekursen positivt, säger Agnetha Jönsson.

Handelsbanken är Privata Affärers favorit i sektorn och aktien bedöms vara köpvärd upp till 223 kr.

Försäljningen av SPP väntas få positiva effekter på såväl avkastningen på eget kapital och som nästa års vinst. Innan affären offentliggjordes räknade analytikerna med en genomsnittlig vinst per aktie om 19,70 kr för 2008.

Affären innebär att Storebrand och SPP tillsammans bildar den ledande aktören på de nordiska tjänstepensionsmarknaderna. Samtidigt inleder Handelsbanken och Storebrand ett samarbete kring tjänstepensioner.

Storebrand bildades 1767 och är i dag ett av Nordens största och mest solida tjänstepensionsbolag. Liksom SPP i Sverige, anses Storebrand vara den norska marknadens ledande specialist på tjänstepensioner.

Under de sex år som Handelsbanken ägt SPP har bolaget förändrats i grunden. Bland annat har bolagets driftskostnader halverats. SPP har också ombildats till vinstutdelande livbolag och genomfört en omfattande utveckling av bolagets produkter och erbjudanden.

Affären rör bara tjänstepensioner i SPP. Övriga pensioner och försäkringar, det vill säga det långsiktiga sparandet, kvarstår i Handelsbanken Liv. För den som har tjänstepension i Handelsbanken Liv sker ingen förändring.

För den som har tjänstepension i SPP sker inga omedelbara förändringar. Avtal och villkor gäller. Så småningom kommer berörda kunder att få mer information från både SPP och Storebrand.

KARIN ARNELL