Anders Tandberg-Johansen (t.v.) och Sverre Bergland (t.h.) förvaltar tillsammans DNB Teknologi.

Aktier Förvaltarna av DNB:s teknikfond har levererat en årlig snittavkastning på över 20 procent under den senaste tioårsperioden. I en stor intervju med Privata Affärer berättar Anders Tandberg-Johansen och Sverre Bergland om sin värderingsinriktade strategi, aktierna de köpt och sålt under året och trenderna som är allra mest intressanta på marknaden.

Anders Tandberg-Johansen har tillsammans med parhästen Sverre Bergland ansvarat för fonden DNB Teknologi i omkring tjugo år. För andelsägarna har det varit ett lyckat samarbete – bara under den senaste tioårsperioden har fonden levererar en årlig snittavkastning på drygt 22 procent, enligt analystjänsten Morningstar.

Förvaltarna har även kunnat hantera mardrömsåret för tekniksektorn utan att dra på sig allt för stora förluster. Bland annat står den tillväxtorienterade Nasdaqbörsen i USA nu 30 procent lägre än vid årsskiftet.

Fonden har backat 6,5 procent i år medan exempelvis MSCI:s dollarprissatta globala teknikindex fallit 14,4 procent omräknat till kronor. 

– Vi fokuserar väldigt mycket på värdering när vi göra våra investeringar. För oss styrs valen vi gör av det som relativt sett är bäst att investera i för tillfället, säger Sverre Bergland till Privata Affärer.

Anders Tandberg-Johansen bedömer kursfallen som rimliga efter den coronadopade uppgången i sektorn under 2020 och 2021. När människor började arbeta på distans och spendera mer tid hemmavid sköt försäljningen av bland annat datorer, molntjänster och strömningsabonnemang i höjden.

– Med det sagt, den som säger att den kan tajma botten är en lögnare, tillägger förvaltaren innan han förklarar att värderingarna sprang iväg alldeles för långt under den här perioden, framför allt i olönsamma mjukvarubolag.

– Då låg värderingarna i de här bolagen på 17 gånger ev/sales. Nu är vi tillbaka på nivåerna före pandemin, strax under 6 gånger ev/sales, säger Sverre Bergland och hänvisar till ett nyckeltal som visar börsvärdet i förhållande till bolagets försäljning, vilket ofta används för att värdera företag som ännu inte tjänar några pengar.

Bland fondens tio största innehav har sju fallit 16 procent eller mer hittills i år. Det stora utropstecknet är tele- och bredbandsoperatören Deutsche Telekom med en uppgång på över 17 procent (se tabell längre ned).

– Under de senaste åren, när många aktier handlades runt tio gånger försäljningen, har det funnits andra bolag som varit mer intressanta. Deutsche Telekom är rätt och slätt en stabil utdelningsmaskin och det finns inte några frågetecken kring intjäningsförmågan på sikt, säger Anders Tandberg-Johansen.

Som mest utgjorde stabila telekomaktier 20 procent av portföljen, men i takt med att marknaden försvagats under året har förvaltarna minskat andelen till ungefär 6 procent i dag.

För pengarna har de köpt mer ”aggressiva aktier” ur ett tillväxtperspektiv, berättar Anders Tandberg-Johansen och nämner bland annat Microsoft och Google-ägaren Alphabet.

– Vi är ganska aktiva i portföljen och tittar mycket på pris, säger han.

Dessutom har förvaltarna ökat på innehaven i svenska telekomjätten Ericsson och spelutvecklaren Embracer. Anders Tandberg-Johansen säger att positionen i Ericsson utgör 3 procent av portföljen, vilket allt annat lika skulle innebära att bolaget nu tar plats bland de tio största innehaven. Aktien har fallit drygt 30 procent under 2022.

– För ett antal år sedan sedan trodde vi att vinsten per aktie skulle upp till 4 eller 5 kronor. Det visade sig att den skulle öka till 7 kronor, men det har inte speglats i aktiekursen, fortsätter han.

Nu bedömer förvaltarna att osäkerheten kring risken för nya böter från USA:s justitiedepartement och det kritiserade Vonage-förvärvet är helt inprisat i aktiekursen.

– Vi är positiva till Ericsson som aktie, säger Anders Tandberg-Johansen.

– Ericsson har en bra position i dag. I förra veckan säkrade man också ett nytt patentavtal med Apple som ger årliga intäkter på runt 5 miljarder kronor, det motsvarar över 1 krona per aktie i Ericsson, tillägger förvaltaren.

När det gäller Embracer säger Sverre Bergland att aktien var ”väldigt dyr” under pandemirallyt på börsen, likt andra svenska spelutvecklare som Stillfront och MTG. Då värderades bolagen också högre än de amerikanska branschjättarna Activision Blizzard och Take-Two Interactive.

– Nu har aktierna fallit kraftigt och kommit ned till en nivå där de faktiskt är billigare än sina internationella konkurrenter. Efter den här resan tycker vi att Embracer och Stillfront är attraktivt prissatta, fortsätter han.

Förvaltarna säger att de tror att 2023, eller åtminstone inledningen på det, blir ”besvärligt” för ekonomin utan att gå in närmare på detaljerna. På onsdagskvällen höjde USA:s centralbank Federal Reserve som väntat styrräntan med ytterligare 50 punkter till 4,5 procent.

Marknadens prognos är att räntetoppen sätts runt 5 procent nästa år. Samtidigt räknar de flesta bedömare med att USA och Europa sjunker ned i en lågkonjunktur under 2023.

Vad kommer det att betyda för de snabbväxande teknikaktierna på börsen?
– Det finns andra som kan räntor bättre oss. Men tittar man på estimaten för bolagen för fjärde och första kvartalet väntas tillväxten på årsbasis bli lägre än tidigare år. I den senaste prognosen jag såg för Apple, som visserligen haft stora leveransproblem, var talen kopplat till Iphone-försäljningen negativa. Tittar man på bolag som Dell och Hewlett Packard väntas deras försäljning till företag och privatkunder falla med 20 till 30 procent. Det är en signal på att coronapandemin är över och att vi går tillbaka till mer normala tillväxtsiffror, säger Anders Tandberg-Johansen.

På frågan om vilka trender inom teknikområdet som de anser vara allra mest intressanta framåt är svaret artificiell intelligens, AI, och molntjänster. Anders Tandberg-Johansen förklarar att de båda hänger ihop.

– Molntjänster gör det möjligt att använda AI, säger han och tillägger att många bolag, framför allt teknikjättarna, plöjer ned stora summor pengar i forskning och utveckling på området.

Tanken är att öka den praktiska tillämpningen av AI, exempelvis för att lösa problem kopplat till avancerade algoritmer och system. Självkörande fordon är ett spännande område inom det här fältet och förvaltarna tror inte att det kommer dröja särskilt många år innan helt förarlösa bilar kan rulla på vägarna.

Däremot betonar de återigen att det är viktigt att vara selektiv eftersom värderingarna är höga på sina håll.

– Våra satsningar inom AI är mer rimligt prissatta, säger Anders Tandberg-Johansen.

Artificiell intelligens kräver toppmodern processorkraft och inom det segmentet har förvaltarna köpt aktier i AMD och Nvidia.

– Vi har en något mindre position i Nvidia på grund av att bolaget har en mer utmanande värdering, säger Anders Tandberg-Johansen.

Dynamiska minnen – eller DRAM – är en annan viktig komponent i avancerade datorsystem, påpekar förvaltarna och lyfter fram Western Digital och Micron, som också är två innehav i fonden.

Tabell: Fondens tio största innehav. Källa: Morningstar (Innehavens portföljvikt per den 31 oktober)

Bolag Portföljvikt (%) Först köpt Kursutveckling i år (%)
Microsoft Corp 8,8 30 april 2016 −23,5
SAP SE 5,2 31 mars 2020 −17,8
Alphabet Inc (Class A) 4,8 30 november 2009 −34,4
Capgemini SE 3,8 30 juni 2016 −21,3
Meta Platforms Inc 3,8 31 juli 2016 −64,9
Salesforce Inc 3,4 31 januari 2022 −47
Deutsche Telekom AG 3,2 31 juli 2018 17,4
Visa Inc 3,1 31 mars 2021 −1,6
Nokia Oyj 2,9 31 mars 2019 −16,3
Mastercard Inc 2,9 31 mars 2021 −0,5