Bostad Färre bostadsrätter och fritidshus i fjällen har sålts under sexmånadersperioden oktober 2022 till mars 2023 än under motsvarande period året före, och priserna har sjunkit. Men det finns några undantag och prisnedgången är mindre än i riket som helhet. Det framgår av ett pressmeddelande från Mäklarstatistik.

”Ser vi till hela landet har antalet fritidshusförsäljningar minskat med -30 procent och priserna gått ned med -9 procent. När det gäller fritidshus och bostadsrätter i fjällområdena ser vi också mestadels minussiffror. Undantagen är antalet sålda bostadsrätter och fritidshus i Idre som ökat med +26 procent respektive +28 procent och medelpriset på bostadsrätter i Tänndalen-Funäsdalen-Bruksvallarna som ökat med +9 procent”, säger Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Han tillägger att när det gäller bostadsrätter är den sammanlagda antalsförändringen i de undersökta områdena cirka -34 procent medan prisförändringen är -8 procent.

För fritidshus är antalsförändringen -22 procent medan prisnedgången är -6 procent.

”Så trots stora antalsminskningar har prisnedgången varit mindre än i riket generellt”, enligt Hans Flink.