PREVAS: VUNNIT UPPHANDLING, BEDÖMT VÄRDE 35 MLN KR I TRE ÅR

2022-03-31 10:07:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Prevas har av Göteborgs Spårvägar genom offentlig upphandling blivit utvalda att leverera förvaltning och utveckling av underhållssystemet HxGN EAM. Avtalets värde är uppskattat till 35 miljoner kronor och är giltigt i tre år, med möjlighet till förlängning.

Det framgår av ett pressmeddelande.Direkt-SE