PREVAS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 17,5 MLN KR 2 KV

2021-07-21 08:33:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-konsulten Prevas redovisar ett resultat efter skatt på 17,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (11,3). Resultatet per aktie uppgick till 1:35 kronor (1:14).

Nettoomsättningen uppgick till 313 miljoner kronor (194).

Rörelseresultatet (ebita) blev 29,8 miljoner kronor (14,6) och rörelseresultatet på ebit-nivå uppgick till 28,9 miljoner (14,5).



Direkt-SE