PREVAS: NYA FINANSIELLA MÅL, EBITA-MARGINAL MINST 10% ÖVER TID

2022-02-17 08:36:21

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Prevas ansera att tiden är inne för att tydliggöra ambitionerna och de finansiella målen framåt. Prevas ledning och styrelse har således sett över och fastställt bolagets finansiella mål.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De finansiella målen är följande:

Ebita-marginalen ska uppgå till minst 10 procent över tid.

Omsättningstillväxten ska ske kvalitativt och över tid uppgå till minst 10 procent per år inklusive förvärv.

Nettoskuld/ebitda ska över tid ej överstiga 2.

Prevas utdelningsnivå ska vara anpassad efter det kapitalbehov som bolaget har. Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån ska uppgå till 50 procent av Prevas resultat efter skatt.


"Med detta tydliggör vi inte minst våra tillväxtambitioner, samtidigt som vi behåller och i viss mån vässar vårt lönsamhetsmål. Efterfrågan på våra förmågor här och nu är väldig stor och även den långsiktiga trenden är tydligt uppåtgående", kommenterar vd Johan Strid.Direkt-SE