Prevas hjälper till att klimatneutralisera armeringsstålproduktionen i Norge

2022-11-08 09:30:00

[En bild som visar text, elektronik

Automatiskt genererad beskrivning] Celsa Armeringsstål AS, som är en del av Celsa Nordic, är ett av Norges största återvinnande företag och har en stark miljö-och hållbarhetsprofil.En av byggstenarna i hållbarhetsarbetet är att utveckla sin cirkulära och hundprocentigt skrotbaserade värdekedja. Deras smältverk baseras på EAF-teknologin (Electric Arc Furnace based production) där man brukar vattenkraft som energikälla. Som ett steg i hållbarhetsom-ställningen kommer företaget att investera i en ny omvärmningsugn därelproduceradgrön vätgas (green hydrogen) kommer att ersätta bland annat naturgas som bränsle. Ugnen uppskattas finnas på plats under 2024-2025 och blir den första omvärmningsugn till varmvalsverk som kommer bruka vätgas som enda energikälla.

Prevas uppdrag är att leverera mjukvaran FOCS G7 som möjliggör användandet av vätgas som bränsle. Prevas lösning optimerar även värmeförbrukningen i ugnen och ger således en stabilare produktion med förbättrad kvalitet och besparingar i bränsle och energi som resultat.

Som ett första steg kommer Prevas installera mjukvaran på befintlig ugn redan under 2023, vilket är avgörande för att modellen ska lära sig den aktuella bränslemixen och produktmixen som passerar genom omvärmningsugnen. Redan under denna modellutbildningsfas förväntas lösningen sänka förbrukningen och ge miljöfördelar och stabilare produktion i väntan på den nya ugnen.

- Att vara med och utveckla framtidens fossilfria ståltillverkning är viktigt och känns väldigt stimulerande. Vi ser ett ökande intresse från våra kunder att uppgradera sina fossilbränsleeldade ugnar till fossilfria alternativ. Där ser vi att Prevas kan hjälpa till, säger Per Åhman, Senior Expert Furnace Control.

Prevas produktfamilj FOCS omfattar automatiska styrsystem som är marknadsledande inom ugnsstyrning. För mer information om FOCS (https://www.prevas.se/Vad-vi-gor/Services/FOCS-optimering-av-ugnar), besök gärna vår hemsida. 

Cision