PREVAS: FÖRVÄRVAR LIFE SCIENCE-KONSULTBOLAGET MEDQURE

2021-07-01 08:39:40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-konsultbolaget Prevas har tecknat avtal om förvärv av Medqure, ett företag som erbjuder regulatoriska tjänster och rådgivning till bolag över hela världen med medicintekniska produkter.

Medqure är Stockholmsbaserat och har erfarenhet av att hjälpa kunder med regulatoriska strategier, sätta upp nytt eller förbättra kvalitetssystem, CE-märkning och lång erfarenhet av arbete mot anmälda organ, FDA-ansökningar, GAP-analyser, uppfyllnad av direktiv/förordningar såsom MDD/MDR, IVD/IVDR, EMC, ROHS, REACH och RED samt att kvalitetssäkra utvecklingen.

Bolaget håller även en hel del kurser inom Life Science, till exempel inom CE-märkning medicinteknik, användbarhet, mjukvara medicinteknisk produkt, EN 60601/EN 61010-standarden och IVDR.

Kunderna är alltifrån internationella företag till små och medelstora bolag samt start-up bolag. Förutom svenska bolag finns till exempel norska, danska och amerikanska bolag.

"Den snabba utvecklingen inom medicinteknik och läkemedelsbranschen, den ökade digitaliseringen av sjukvården och den preventiva vården i kombination med regelverksförändringar inom medicinteknik medför allt större behov av spetskompetens inom kvalitetsområdet", skriver Prevas.

Tillträde kommer att äga rum under juli och förvärvet av Nimio och Medqure bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Prevas resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.Direkt-SE