PREVAS: EBITA-RESULTATET BLEV 44,2 MLN KR 1 KV

2022-04-28 08:34:58

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-konsulten Prevas redovisar ett ebita-resultat på 44,2 miljoner kronor (31,6) för det första kvartalet 2022.

Ebita-marginalen var 14,0 procent (10,5).

Resultatet efter skatt blev 31,7 miljoner kronor (22,9) och resultatet per aktie uppgick till 2:47 kronor (1:75).

Nettoomsättningen uppgick till 316 miljoner kronor (301).Direkt-SE