PREVAS: EBITA-RESULTATET BLEV 33,2 MLN KR 3 KV

2022-10-27 08:32:43

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-konsulten Prevas redovisar ett ebita-resultat på 33,2 miljoner kronor (32,2) för det tredje kvartalet 2022.

Ebita-marginalen uppgick till 11,7 procent (12,3).

Rörelseresultatet, på ebit-nivå, blev 31,8 miljoner kronor (31,3).

Omsättningen uppgick till 283 miljoner kronor (253).

Resultatet efter skatt blev 25,6 miljoner kronor (24,5). Resultatet per aktie uppgick till 1:94 kronor (1:92).Direkt-SE