PREVAS: AMYMONE ÖKAR TILL 11% AV RÖSTERNA EFTER KÖP AV A-AKTIER

2021-06-14 12:07:49

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Amymone har förvärvat 86.000 A-aktier i IT-konsultbolaget Prevas av Länsförsäkringar Bergslagen.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Därefter äger Amymone motsvarande 9,4 procent av kapitalet och 11 procent av rösterna i Prevas.

Efter försäljningen äger Länsförsäkringar 164.000 A-aktier i Prevas motsvarande 1,3 procent av kapitalet och 9,2 procent av rösterna, enligt ägardatatjänsten Holdings.Direkt-SE