Presentation av Gränges halvårsrapport för januari–juni 2022

2022-07-04 09:00:00

Gränges publicerar sin halvårsrapport för perioden januari–juni 2022, fredagen den 15 juli 2022 kl 07.30.

En webbsänd telefonkonferens (på engelska) kommer att hållas fredagen den 15 juli 2022 kl 10:00 där investerare, analytiker och media är välkomna att delta. VD Jörgen Rosengren och CFO Oskar Hellström presenterar rapporten.

Webbsändningen går att följa på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 5664 2651 (Sverige), +44 3333 000 804 (Storbritannien) eller +1 631 913 1422 (USA). PIN-kod: 6978 8601#. Ring gärna upp ett par minuter innan telefonkonferensen startar.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats innan telefonkonferensen börjar.

MFN