Presentation av Eniros delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 den 26 oktober

2022-10-21 18:50:33

PRESENTATION AV ENIROS DELÅRSRAPPORT FÖR DET TREDJE KVARTALET 2022 DEN 26 OKTOBER

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") kommer att offentliggöra sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 den 26 oktober kl. 08.30 (CEST). Med anledning av detta hålls en webbsänd genomgång av rapporten samma dag kl. 10.00-10.30 (CEST).

Eniros nytillsatta VD och koncernchef, Hosni Teque-Omeirat, kommer under webbsändningen presentera höjdpunkterna i sin första kvartalsrapport. Efter en kort presentation av delårsrapporten kommer journalisten Claes de Faire att grilla Hosni och få svar på vad som ligger bakom siffrorna i delårsrapporten.  

Även du som deltagare får via en chattfunktion möjlighet att ställa dina frågor till Hosni Teque-Omeirat och Joel Odland, CFO Eniro Group AB (publ).  Eventet är online och anmälan sker via den här länken: https://app.livestorm.co/eniro-group/eniro-q3-2022?type=detailed

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, verkställande direktör och koncernchef Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)70-225 18 77
E-post: hosni.teque-omeirat@eniro.com

Joel Odland, Chief Financial Officer Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)76-000 64 41
E-post: joel.odland@eniro.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Q3-Webbsandning.pdf

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

 Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

beQuoted