PREMIUM SNACKS: FÖRBÄTTRAT RESULTAT 3 KV,UPPREPAR HELÅRSPROGNOS

2020-11-13 08:46:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Premium Snacks, som tidigare hette Rootfruit, hade en nettoomsättning på 81,4 m9iljoner kronor under det tredje kvartalet jämfört med 82,6 miljoner motsvarande period i fjol.

Bruttomarginalen ökade till 39,2 procent (36,1)

Ebitda-resultatet uppgick till 5,9 miljoner kronor (2,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till var 9,3 miljoner kronor (2,7).

Koncernens försäljning var något lägre än föregående år vilket förklaras av fortsatta utmaningar på lösvikten och nedstängning på vissa delmarknader.

"Under tredje kvartalet har dock en fortsatt successiv återhämning skett för lösvikten. Koncernen uppvisar fortsatt en stark tillväxt på de förpackade produktsegmenten nötter och chips under varumärken Exotic Snacks och Gårdschips. Tillväxten kompenserar till stor del upp tappet på lösvikten", skriver vd Anna Wallin Krasse.

Inledningsvis i kvartalet minskade företagets omsättning med 5 procent i juli och med 3 procent i augusti jämfört med föregående år. Under september redovisade koncernen dock en försäljningsökning på 4 procent mot föregående år.

Styrelsen står fast vid senast lämnad prognos till att omsättningen år 2020 bedöms uppgå till 325 miljoner kronor och ebitda till intervallet 13–15 miljoner kronor. Prognosen grundas på att den svenska kronan inte kraftigt försvagas utifrån nuvarande nivåer.Direkt-SE