Premiepension Nästan alla premiepensionssparare fick en negativ värdeutveckling i fjol. Men de som hade pengarna i förvalsalternativet AP7 Såfa fick mindre negativ värdeutveckling än snittet för dem som gjort aktiva fondval. Det visar en rapport från Pensionsmyndigheten.

Enligt rapporten var den genomsnittliga värdeutvecklingen för premiepensionssparare som ännu inte gått i pension -10,4 procent i fjol. Men dem som hade pengarna i AP7 Såfan klarade sig undan med en nedgång på ”bara” 9,4 procent. I gruppen som gjort egna fondval var nedgången däremot i snitt 11,7 procent även om spridningen var stor (se graf nedan).  

− Pensionen tjänas ofta in under lång tid, 40 – 45 år eller ännu längre. Pensionens framtida storlek beror till viss del på värdeförändringen i fonderna inom premiepensionen. Exempelvis får en person som sätter in samma belopp varje år under 40 års tid med en årlig värdeutveckling på 2 procent, hela 54 procent större slutbehållning än en sparare utan värdeutveckling, säger rapportförfattaren Dan Frankkila, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Graf: Avkastning 2022 för dem som gjort egna fondval

fondavkastrning-ppm-2022
Källa: Pensionsmyndigheten