Preferensaktierna som kan bli inlösta

Publicerad 2016-09-14 10:18

Analys Vid sidan av att problembolag som Ginger Oil kommit med erbjudande om att lösa sina preferensaktier kan det bli inlösen under mer långsiktigt planerade omständigheter.

Många bolag har skrivit in i bolagsordningen att inlösenkurserna ska sänkas efter ett visst antal år, men det behöver inte bli inlösen för det. I somliga fall finns det däremot ytterligare faktorer som talar för inlösen.

I Ratos fall sänks inlösenkursen till 1 837,50 kr efter årsstämman våren 2017. Då höjs dessutom utdelningen från 100 kr till 120 kr. Det blir med andra ord både dyrare för bolaget att ha preffen som finansiering och billigare inlösenkurs. Då Ratos dessutom är ett sorts riskkapitalbolag som gärna har finansierings- och investeringsplaner i bolag i perioder om 5-7 år vore det ingen överraskning om bolaget löser in sin preferensaktie om ett år.

Som aktieägare ska du se upp för köper du Ratos preff nu kommer du därmed att göra en kursförlust då aktien handlas 2,8 procent över nästa års sänkta inlösenkurs. Tack vare direktavkastningen på 5,3 procent på årsbasis kommer du ändå att få positiv avkastning, men inte särskilt mycket. Något som talar emot inlösen är att Ratos preferensaktier även efter utdelningshöjningen kostar bolaget klart lägre än deras avkastningsmål på investeringar. Alltså borde det löna sig mer för Ratos att behålla preffen och använda kapitalet till bolagsköp i stället.

Flygbolaget SAS har ett liknande upplägg. Preferensaktiens inlösenkurs sänks till 525 kr i februari 2018. Efter februari 2019 ska utdelningen höjas med 5 kr om året från nuvarande 50 kr till som högst 75 kr per aktie. Det blir med andra ord allt dyrare om några år för SAS att ha preferensaktien kvar som finansiering.

Det vore därmed ingen överraskning om bolaget betalar tillbaka pengarna genom att lösa in aktien om två år, även om 3 675 miljoner kr är hyfsat mycket för flygbolaget att lägga ut.