Tobin Properties producerar bostäder i Stockholmsregionen

Nya preferensaktien har misstänkt hög utdelning

Publicerad 2014-12-03 12:26

Analys Fastighetsbolaget som ska noteras på First North har en avskräckande hög direktavkastning. Satsa hellre på preferensaktier med lägre risk om du är långsiktig.

Tobin Properties Preferensaktie lockar med 11 procents direktavkastning. Å andra sidan signalerar 11 procent skyhög risk, ungefär som en skräpobligation med motsvarande höga ränta. Man kan fråga sig varför bolaget måste ge så hög direktavkastning för att få in kapitalet. Bland riskerna märks allt från politisk reglering av bostadsmarknaden till bostadsprisbubbla.

Tobin Properties grundades 2010 och verksamheten är att producera bostäder i Stockholmsregionen. Bolaget äger fastighetsprojekt, men är inget förvaltande fastighetsbolag eller byggbolag, utan projekterar och finansierar byggandet. En jämförelse kan göras med branschkollegorna Oscar Properties Preferensaktie och Alm Equity Preferensaktie, som ger 9,7 procent respektive 7,1 procent i direktavkastning.

Tobins teckningskurs är 105 kr, vilket är 5 kr högre än vad professionella placerare köpte för i somras. Utdelningen är 11,50 kr per aktie, vilket betalas ut halvårsvis. Sista anmälningsdag i nyemissionen är den 5 december. Första handelsdag beräknas till den 12 december. Inlösenkursen är 110 kr som höjs till 130 kr år 2020.

I nuvarande goda tider för börsintroduktioner kan förstås Tobin Properties Pref få en bra start på First North. Långsiktigt är det däremot tveksamt om du ska sitta med en högriskpreferensaktie. Med preferensaktiernas inbyggda tak för avkastningen i form av inlösenkurs och förutbestämd utdelningen är det i regel bättre att satsa på preffar med lägre risk.

Å andra sidan om alla bostadsprojekten går bra blir det riktigt hög direktavkastning. Från 2019 höjs utdelningen per preferensaktie till 15,50 kr och från 2020 till 19,50 kr per år. Eftersom många lägenhetsförsäljningar avslutas 2019 luktar det inlösen av preferensaktierna innan utdelningen och inlösenkursen höjs. Vore i så fall en bra affär även det.

Sammantaget är Tobin Properties Preferensaktie en riskabel chansning bland de noterade preffarna, men den känns ändå bättre än exempelvis SAS Pref.