Precise vd vägrar lämna prognos

Publicerad 2016-08-16 13:01

Aktie Precise Biometrics vd Håkan Persson vill inte lämna någon prognos för de kommande kvartalen.

”Jag spekulerar inte i intäkterna för det tredje kvartalet och vi har ingen prognos för de kommande kvartalen”, sade Precise vd Håkan Persson vid tisdagens telefonkonferens.

Kommentaren kom på frågan om tredje kvartalet kan visa en positiv sekventiell tillväxt igen, efter att försäljningen under andra kvartalet minskat sekventiellt.

Håkan Persson förklarade tappet i försäljningen under det andra kvartalet med effekten av att intäkterna från bolagets största kund Fingerprint Cards minskar.

Samtidigt framhöll han att flera av bolagets andra kunder är i slutliga utvärderingsfaser och att han räknar med att de kommer att driva intäkter och volymer framöver.

”Vi måste fortsätta driva samarbetet med våra partners, men allt tar tid i den här industrin. Vad vi ser är att de gradvis kommer dit”, sade Håkan Persson.