Precise vd dumpar aktier

Publicerad 2013-09-17 08:51

Aktier Efter en hisnande uppgång på nästan 600 procent i år väljer Precise Biometrics vd Thomas Marschall att sälja hela sitt aktieinnehav.

En uppgörelse efter en skilsmässa ligger bakom Precise Biometrics vd Thomas Marschalls försäljning av samtliga sina 1.885.501 aktier i bolaget.

Det uppger Thomas Marschall i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

Han har velat sälja sina aktier under en tid men varit förhindrad bland annat på grund av att nya aktieägare kommit in i bolaget. Dessutom kan vd på grund av de regler som omger insiderhandel inte sälja aktier i bolaget efter denna vecka, påpekar Thomas Marschall.

Efter transaktionen har Thomas Marschall kvar 1.600.000 teckningsoptioner i bolaget, något som han avser att behålla.