PRECISE: ROYALTY FORDONSAVTAL KAN BÖRJA KOMMA SENHÖSTEN – TF VD

2022-05-13 10:15:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Precise Biometrics räknar med att kunna börja få royaltybetalningar från licensavtalen som bolaget tecknat inom fordonsindustrin mot slutet av året.

Det säger Precise Biometrics tillförordnade vd, tillika försäljningschef, Fredrik Sjöholm till Nyhetsbyrån Direkt i en intervju efter att bolaget presenterat sin rapport för det första kvartalet.

"Man ska inte räkna med några stora volymer i år, men sedan ska de ta fart under nästa år och åren efter det", säger han.

Licensavtalet, som bolagets affärsområde Algo i slutet av december 2021 tecknade med två så kallade ODM:s (original design manufacturers), avsåg fingeravtrycksteknologi till fordonsindustrin.

Förskottsbetalningarna i avtalet, som uppgick till 9 miljoner kronor, har "till stor del" kommit in under det fjärde kvartalet i fjol och första kvartalet i år, enligt Fredrik Sjöholm som också påpekar att det även kommer att komma intäkter för support framöver.

"Sedan blir det royaltybetalningar när man börjar rulla ut bilmodellerna. Planen är att det ska börja ske under senhösten i år", säger Fredrik Sjöholm.

Hur stora volymer Precise Algo-affär till fordonskunderna kan bli nästa år är dock svårt att säga, enligt Fredrik Sjöholm. Han uppger att Precise har fått vissa bedömningar och prognoser, som kunden ännu inte har bekräftat eller förbundit sig till.

"Vi har gått in i affären med en förhoppning om att det ska vara en lönsam och signifikant affär för oss", säger Fredrik Sjöholm.

Under det första kvartalet utvecklades Precise Biometrics båda affärsområden, Digital Identity och Algo, "starkt", enligt bolaget. Precise totala omsättning ökade 39 procent och ebitda-resultatet var positivt om 4,0 miljoner kronor (0) första kvartalet.

Kan ni visa positivt ebitda även på helåret?

"Vi ger inga prognoser på omsättningen eller lönsamheten. Generellt sett har vi en medveten strategi att investera i Digital Identity, både i produkterbjudandet och i försäljningskanalerna. Vi investerar även på Algo-sidan, men det segmentet genererar ju en stabil och bra kassa", säger Fredrik Sjöholm.Direkt-SE