Rapport Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar ett resultat efter skatt på -1,5 miljoner kr för det andra kvartalet 2020 (-7,6).

Ebitda-resultatet blev 2,0 miljoner kr (-4,1) medan rörelseresultatet förbättrades till -1,1 miljoner kr (-7,3).

Nettoomsättningen uppgick till 23,6 miljoner kr (13,4), motsvarande en tillväxt på 76 procent.

Kassaflöde från rörelsen uppgick till 2,3 miljoner kr (-1,1).

Precise tror att försäljningsnivån under det andra kvartalet kan hålla i sig under resterande del av 2020.

Det framgår av vd-ordet i fredagens rapport.

”Även om det nuvarande läget är svårbedömt vad gäller makroekonomiska effekter och efterfrågan på konsumentcykliska produkter framöver, förväntar vi oss en försäljning de kommande två kvartalen i linje med årets andra kvartal som möjliggör fortsatta satsningar på framtida tillväxt”, skriver bolagets vd Stefan K Persson i rapporten för det andra kvartalet.

Precise redovisade ett positivt ebitda-resultat för det andra kvartalet, +2 miljoner, samtidigt som ebit-resultatet fortfarande är negativt, -1,1 miljoner.

”Att rörelseresultatet är negativt beror framförallt på de satsningarna som gjorts inom området Digital Identity i syfte att säkra framtida tillväxt”, skriver bolagets vd.

I vd-ordet tar han även upp att bolagets produkt för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter integrerats i enheter från bland annat Samsung och Huawei.

”Vårt fokus inom Mobile är nu att utöka vår del av värdekedjan vad gäller mjukvaran för fingeravtryckssensorer och ta större ansvar för bland annat förprocessering av fingeravtryck i syfte att än mer stärka vår position hos våra partners, men även att identifiera och bearbeta nya potentiella partners”, skriver Stefan K Persson.