PRECISE: ÖKADE INTÄKTER INOM BÅDE DIGITAL IDENTITY OCH ALGO 2 KV

2022-08-12 08:15:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Precise affärssegment Digital Identity och Algo gjorde ett starkt andra kvartal med ökade intäkter.

Det skriver nytillträdde vd Patrik Höijer i delårsrapporten.

"Inom Algo ser vi en tillväxt i intäkter för det andra kvartalet till 19,1 miljoner kronor (17,5), med goda marginaler. Vi ser en minskad efterfrågan på mobiltelefoner på grund av det makroekonomiska läget, dock har tillgången på komponenter förbättrats. Vidare har nya vunna projekt med befintliga kunder bidragit till stärkta licensintäkter under kvartalet", skriver han och tillägger att arbetet med att leverera Precise Biomatch till de två kunderna i bilindustrin fortlöper enligt plan.

Inom Digital Identity växte intäkterna med 358 procent till 5,5 miljoner kronor.

"Att många företag återgått till att arbeta från kontoret har drivit efterfrågan på system för besökshantering, där Eastcoast nådde sin bästa SaaS-försäljningen under ett enskilt kvartal. Vi kan även konstatera en ökad användning av biometriska accesslösningar inom segmenten gym och byggarbetsplatser", skriver vd.

Patrick Höijer uppger att bolaget är "flexibla inför fortsatta förvärv".

Tidigare i veckan beslutade Precise om en riktad emission om 10 procent till Egis samt en företrädesemission. Egis blir därmed ny storägare.Direkt-SE