Precise Biometrics lyfter efter vd-intervju

Publicerad 2016-01-19 14:24

Aktie Precise Biometrics aktie stiger kraftigt efter att vd:n intervjuats av Nyhetsbyrån Direkt. Vd Håkan Persson spår bland annat en fortsatt bruttomarginal på 80 procent. Bolaget försöker också bredda kundbasen för att inte vara så beroende av Fingerprint Cards.

Precise Biometrics har ökat sin bruttomarginal till nivåer på drygt 80 procent från tidigare drygt 60 procent. Enligt vd Håkan Persson skapar den kraftiga marknadstillväxten för fingeravtryckslösningar förutsättningar för att den nivån på bruttomarginalen kan behållas.

”Med den mixen vi har är det inte orimligt med en bruttomarginal som ligger kvar på den nivån”, säger han i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Under det tredje kvartalet visade Precise Biometrics en rörelsevinst för ett enskilt kvartal för första gången sedan 2009. Givet den försäljningsutveckling Precise har sett räknar bolaget med en fortsatt lönsam tillväxt.

Vägen till lönsamhet har föregåtts av en tid med kostnadsnedskärningar, men nu ser bolaget att det i kombination med fortsatt kostnadskontroll behöver addera resurser.

”Nu rekryterar vi folk där vi har våra intäkter och vi har en affärsmodell med en skalbar affär i grunden. Våra intäkter ska öka snabbare än våra kostnader”, säger Håkan Persson.

Marknaden för fingeravtrycksläsare i mobila enheter tog fart ordentligt under 2015 och prognoserna från olika institut pekar på en fortsatt kraftig tillväxt i antalet enheter de kommande åren. Det viktigaste för Precise Biometrics 2016 blir att fånga tillväxten i marknaden.

”Fokus ligger på att få in fler kunder, rätt kunder och att utveckla produkterna kontinuerligt i takt med kundernas krav”, säger Håkan Persson.

Ser ni någon prispress i marknaden?

”Vi ser inte jättestora prisrörelser utan sensorerna ligger runt 3 dollar. Det behov som finns nu handlar mer om att kunna leverera på de kraftiga volymer som efterfrågas”, säger han.

Söker andra samarbetspartners

Precise Biometrics intäkter de senaste kvartalen har främst genererats från bolagets samarbete med Fingerprint Cards, men bolaget har den senaste tiden tecknat avtal med flera andra sensortillverkare.

”Vi har ett antal ytterligare vi diskuterar med”, säger Precise Biometrics vd Håkan Persson i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Samtidigt som Fingerprint Cards är Precise Biometrics största och absolut viktigaste kund vad gäller produkterna för fingeravtrycksigenkänning inom affärsområdet Fingerprint Technology, arbetar Precise med att bredda kundbasen.

Under årets första två veckor har avtal tecknats med Gingytech och J-Metrics.

”Vi räknar med att våra övriga partners, framförallt Synaptics och Silead kommer att ta marknadsandelar under året. Det kommer in fler som får ta del av kakan”, säger han.

Under 2016 väntas fortfarande en signifikant andel av marknadsvolymerna komma från Fingerprint Cards. Precise Biometrics håller dock det som troligt att marknadsdelarna sprids på flera andra tillverkare av fingeravtryckssensorer.

”Fingerprint Cards volymer kommer säkert att öka, men branschen som helhet växer mer”, säger Håkan Persson.

För närvarande har Precis Biometrics 10 sensorpartners, där Fingerprint Cards är den absolut ledande. Bland de andra kunderna finns Synaptics, Silead, Elan, Gingytech, Cypress och Focaltech.

”Våra partners har olika typer av teknologier och olika funktionaliteter. Vissa ska till exempel kunna mäta puls och blodtryck. Vi tittar aktivt på andra typer av teknologier som, om inte under året, kanske kommer nästa år”, säger han.

Precise Biometrics algoritmlösning tar förenklat uttryckt hand om själva extraheringen och matchningen av fingeravtrycket, det vill säga tar ut egenskaperna ur ett fingeravtryck och skapar ett templat som lagras på en säker plats i telefonen. Sedan matchas det templatet mot det fingeravtryck som på förhand är inlagt för identifiering i telefonen.

”Vi existerar i en kontext med annan mjukvara och andra algoritmer”, förklarar Håkan Persson.

Frågeställningar har förekommit kring farhågor om att Precise Biometrics samarbetspartners, sensortillverkarna – och då främst den största Fingerprint Cards – ska börja utveckla egna algoritmer.

”Mig veterligen lägger FPC huvudsakligen sina resurser runt vår mjukvara och funktioner på toppen av vår mjukvara”, säger Håkan Persson.

Precise Biometrics koncentrerar sig på att leverera en så bra algoritmlösning så att kunderna inte ser något behov av att utveckla någon själva.

”Sensorerna blir allt mindre samtidigt som kraven på prestanda, det vill säga bekvämlighet och säkerhet, ökar. Det kräver avancerad mjukvara i begränsat utrymme och det är vår edge”, säger han.

Bolagets andra affärsområde Mobile Smart Card Solutions, där produkten Tactivo för mobila smartkortslösningar ingår, visar nu tillväxt inom samtliga nyckelmarknader efter en tid med trög utveckling.

”Det som har varit haken för Tactivo är att infrastrukturen med systemlösningar och applikationer inte har funnits. Det börjar nu komma på plats”, säger Håkan Persson.

Order på Tactivo har nu börjat komma från den amerikanska marknaden, som för ett tag sedan var helt död då myndigheterna avvaktade med investeringar:

”USA-marknaden har lossnat lite grann med ett ökat inflöde av beställningar. US Army lägger kontinuerliga beställningar och vi har fått en del mindre beställningar från US Navy, delvis som en följd av hårdare krav på säkerhet.”

Affärsområdet Mobile Smart Card Solutions, som står för drygt 20 procent av bolagets totala omsättning kontra drygt 70 procent från affärsområdet Fingerprint Technology, ökade sin omsättning till 3,2 miljoner kronor (1,0) tredje kvartalet.

Håkan Persson räknar med en fortsatt tillväxt framöver:

”Vi hoppas att den trend med successivt ökad efterfrågan på Tactivo som vi ser håller i sig, men tillväxten sker från låga nivåer”, säger han.