PRECISE BIOMETRICS: RÖRELSERESULTAT -7,3 MLN KR 3 KV (-3,0)

2022-11-11 08:07:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Precise Biometrics, som levererar identifieringsmjukvara, redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på -7,3 miljoner kronor (-3,0).

Ebitda, rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, blev -1,8 miljoner kronor (1,0).

Resultat efter skatt blev -7,4 miljoner kronor (-2,9).

Nettoomsättningen uppgick till 18,8 miljoner kronor (16,9), motsvarande en tillväxt på 11,3 procent. Intäkterna fortsätter att växa trots en lägre efterfrågan inom mobilindustrin, uppger bolaget.

Intäkterna för affärsområdet Algo minskade till 13 miljoner kronor (16,6).

"Så snart mobiltillverkarna börjar minska sina lager räknar vi med en gradvis återhämtning och därmed en ökning av royaltyintäkter. Exakt när detta sker i tiden är svårt att förutse, men vår bästa bedömning just nu är att vi kommer att se en gradvis normalisering av lagernivåerna under det första halvåret 2023", skriver vd Patrick Höijer i delårsrapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 miljoner kronor (-2,4).Direkt-SE