PRECISE BIOMETRICS: RÖRELSERESULTAT -4,1 MLN KR 2 KV

2022-08-12 08:04:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Precise Biometrics, som levererar identifieringsmjukvara, redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2022 på -4,1 miljoner kronor (-4,6).

Ebitda, rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, blev 0,9 miljoner kronor (-0,8).

Resultat efter skatt blev -4,3 miljoner kronor (-4,6) och resultatet per aktie uppgick till -0:11 kronor (-0:13).

Nettoomsättningen uppgick till 24,6 miljoner kronor (18,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,0 miljoner kronor (-1,6).Direkt-SE