PRECISE BIOMETRICS: RÖRELSERESULTAT -0,8 MLN KR 1 KV (-3,8)

2022-05-13 08:03:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Precise Biometrics, som levererar identifieringsmjukvara, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2022 på -0,8 miljoner kronor (-3,8).

Ebitda, rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, blev 4,0 miljoner kronor (0).

Resultat efter skatt blev -1,2 miljoner kronor (-3,5).

Nettoomsättningen uppgick till 28,3 miljoner kronor (20,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,1 miljoner kronor (-0,7).Direkt-SE