Precise aktie rasar efter rapporten

Publicerad 2016-08-16 08:11

Rapport (uppdaterad) Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar en vinst för det andra kvartalet. Men rapporten räckte inte för att understödja den senaste tidens kraftiga uppgång och aktien rasar på börsen.

Precise Biometrics redovisar ett resultat efter skatt på 4,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2016 (-7,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:01 kronor (-0:02).

Nettoomsättningen uppgick till 21,9 miljoner kronor (10).

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, blev 6,2 miljoner kronor (-5,2) för perioden.

De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 67,4 miljoner kronor (47,0).

Minskade intäkter från FPC

Precise Biometrics royaltyintäkter från Fingerprint Cards (FPC) minskade under andra kvartalet, jämfört med det första kvartalet, på grund av att FPC implementerat sin egen algoritmlösning hos några av sina nyckelkunder. Intäkterna från Synaptics, Silead och Elan ökade däremot.

Det uppger Precise i halvårsrapporten.

Omsättningen för affärsområdet Fingerprint Technology, där fingeravtrycksmjukvaran ingår, uppgick till 18,9 miljoner kronor (6,9). Det var en nedgång från 20,3 miljoner kronor under det första kvartalet.

Precise Biometrics uppger vidare att det är leverantör till 16 sensortillverkare och två säkerhetsföretag vilket enligt bolaget skapar bra förutsättningar för långsiktig tillväxt på en snabbväxande marknad.

”Bolaget förväntar sig royaltyintäkter från ungefär hälften av kunderna under andra halvåret 2016”, heter det i rapporten.

Inom affärsområdet Mobile Smart Card Solutions utvecklades försäljningen under kvartalet svagare än vad Precise räknat med, främst på grund av lägre försäljning till den amerikanska myndighetsmarknaden och Defense Logistics Agency.

”Vi förväntar dock fortsatt tillväxt över tid inom affärsområdet. Utanför USA finns det flera intressanta projekt som rör sig framåt, främst i Sverige, Tyskland och Storbritannien”, skriver vd Håkan Persson i rapporten.

Missnöjd med utebliven försäljningsökning

Precise Biometrics är inte nöjd med att försäljningen andra kvartalet inte ökade jämfört med det första kvartalet.

”Jag är självfallet inte nöjd med att omsättningstillväxten i förhållande till det första kvartalet uteblev men är övertygad om att vi kommer att ha fortsatt tillväxt framöver”, skriver vd Håkan Persson i halvårsrapporten.

Under andra kvartalet var omsättningen 21,9 miljoner kronor, vilket är en nedgång från 24,2 miljoner kronor första kvartalet.

Håkan Persson påpekar dock att han är mycket nöjd med att den positiva utvecklingen med nya kundavtal fortsatte under andra kvartalet och att bolaget i början av tredje kvartalet tecknade avtal med Qualcomm.

”Jag förväntar att vår adresserbara marknad kommer att vara närmare 800 miljoner mobiltelefoner, tablets och bärbara datorer med fingeravtrycksteknik redan under nästa år. Det är en fantastisk marknadsutveckling som ger oss tillväxtmöjligheter på såväl kort som lång sikt”, skriver han.

Under de senaste månaderna har flera av bolagets kunder genomgått omfattande kvalificeringsprocesser hos ledande mobiltelefontillverkare.

”Kunderna är nu involverade i slutgiltiga utvärderingar och i integrationsprojekt som kan generera volymleveranser mot slutet av året”, heter det i rapporten.

Under kvartalet levererades sensorer från Synaptics och Elan Microelectronics med Precise mjukvara till ett antal mobila enheter, vilket enligt bolaget visar att konkurrensen ökar i marknaden.

Följ aktien här:

{Chart}