Engångsposter lyfter Precise

Publicerad 2016-11-15 08:09

Aktie Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar ett kraftigt förbättrat resultat. Till största delen kan det förklaras med engångseffekter.

Precise Biometrics redovisar ett resultat efter skatt på 17,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016 (3). Resultatet per aktie uppgick till 0:05 kronor (-0:01).

En uppskjuten skattefordran gav en positiv effekt om 13,2 miljoner kronor i nettoresultatet för det tredje kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till 25,5 miljoner kronor (18,3). I det andra kvartalet låg omsättningen på 21,9 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, blev 6,7 miljoner kronor (5,4) för perioden.

Bruttomarginalen uppgick till 77 procent, upp från 71 procent.

”Nedskrivning av varulager med 1,8 Mkr (0,0) och nedskrivning av balanserade utvecklingsutgifter med 0,5 Mkr (0,0) har haft en negativ inverkan på bruttomarginalen för tredje kvartalet med 9,0 procentenheter”, skriver bolaget.