Riktad emission i Precise Biometrics

Publicerad 2013-09-06 08:16

Aktier Fingeravtrycksföretaget ska göra en riktad nyemission till internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige.

Det framgår av ett pressmeddelande. Priset för de nya aktierna kommer att bestämmas genom en accelererad bookbuilding-process, där prissättning och tilldelning väntas äga rum innan Stockholmbörsen öppnar på den 6 september. Det totala antalet nya aktier i den riktade nyemissionen kommer att fastställas genom bookbuilding-förfarandet.

Emissionens totala storlek är inte fastställd, men minsta möjliga order i den riktade nyemissionen har fastställts till det antal aktier som motsvarar en sammanlagd köpeskilling om minst motsvarande 1 miljon kronor.

Den riktade nyemissionen förutsätter bland annat att Precise styrelse, efter att bookbuilding-processen avslutas, beslutar att emittera nya aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2013, framgår av pressmeddelandet.