Aktie Powercell har undertecknat ett samförståndsavtal med ABB Power Grids avseende ett samarbete kring bränslecellsbaserade stationära kraftsystem. Aktien stiger cirka 8 procent i den inledande handeln. 

Samarbetet syftar till att utnyttja respektive bolags ledande teknologi för att gemensamt ta fram en komplett lösning för marknaden.

Ett slutgiltigt avtal beräknas vara klart inom cirka ett år.

Efter att Powercell i fjol tecknade ett gemensamt utvecklings- och licensavtal med Bosch avseende bränslecellsstacken Powercell S3 för fordonssegmentet, har bolaget efter en översyn av sina strategiska prioriteringar beslutat att öka satsningarna inom bland annat det stationära segmentet.

”Samförståndsavtalet med ABB Power Grids är ett viktigt steg och bidrag till vår ökade satsning på det stationära segmentet. ABB Power Grids kunnande, marknadsposition och geografiska täckning gör dem till en idealisk partner inom stationär kraftgenerering,” säger Per Wassén, vd för Powercell Sweden.

”Det nya energilandskapet kräver energikällor som inte bara klarar att möta en allt högre efterfrågan utan också medför renare och säkrare energiproduktion. Det skall bli väldigt spännande att tillsammans med Powercell få vara med och driva den integration av bränslecellsteknologin som är en avgörande pusselbit för att skapa en hållbar elförsörjning”, säger Jenny Larsson vd för ABB Power Grids.

ABB Power Grids har sålt till Hitachi och är på väg att knoppas från det svenskschweiziska bolaget.