Aktie Bränslecellstillverkaren Powercells aktie rusade med över 10 procent på måndagen. En möjlig förklaring till kursrusningen är de senaste dagarnas uppmärksamhet kring att den amerikanska fordonsutvecklaren Nikola öppnat upp om komponentinnehåll för kommande serieproduktion.

Det var vid en virtuell vätgaskonferens på torsdagen som Nikola indirekt bekräftade att det svenska bolagets bränslecellsstack faktiskt finns med i långtradarprojektet Nikola Two, vilket framgår av presentationsdokumenten.

Enligt Financial Times var retoriken från Nikolas vd, Jesse Schneider, en annan än den som förts av tidigare ordföranden och grundaren Trevor Milton. Fokus låg nu snarare på att lyfta fram Nikola som en aktör som integrerar system, snarare än utvecklar dem själv.

Tidigare samarbete brutet

För Powercells räkning har nyheter om Nikola vid ett flertal tillfällen fått aktien att röra på sig. I april 2019 sjönk aktien tillbaka på uppgifter om att Nikola valt bort Powercells teknik till förmån för utveckling av en helt egen bränslecellsstack. Ett tidigare samarbete bolagen emellan bröts kort senare, men Powercell hävdade dock att man inte hade någon information om att Nikola utvecklade någon egen stack.

Powercells aktie har även i andra sammanhang där Nikolas utvecklingsförmågor stärkts upp på annat håll än via den svenska tidigare partnern. Strax innan kritikstormen nådde sin kulmen om Nikola-chefen Trevor Miltons påstådda bedrägerier och överdrifter tecknade bolaget ett samarbetsavtal med GM. Efter detta var analytiker ute och flaggade för att avtalet skulle kunna innebära att Powercells nuvarande partner, alltså Bosch, tappar i prio hos Nikola.

”Återupprätta förtroendet”

Den 10 september fick Trevor Milton och Nikola motta hård kritik och anklagelser om överdrifter om bolagets egen utveckling i en rapport från blankarfirman Hindenburg Research. Nikola har ännu ingen serietillverkning och Hindenburg Research fick investerarkollektivet att fundera på om huruvida utvecklingen var materiell eller bara bestod av designskisser och komponenter som köpts in.

Blankarfirman citerade bland annat en av Powercells ingenjörer med innebörden av att påståenden om att Nikolas bränslecellsutveckling låg i framkant var ”tomt prat”.

Presentationen beskrivs som början på en kampanj för att återupprätta förtroendet efter höstens skandalrubriker, som ledde till att Trevor Milton fick lämna bolaget.

Även Nikolas norska vätgaspartner Nel handlades upp på måndagen. Aktien var upp med omkring 4 procent, men har med det fortsatt drygt 10 procent kvar till att hämta in kurstappet på omkring 30 procent som orsakades i och med kritikstormen mot Nikola.