Fed Fortsatta räntehöjningar kommer att vara lämpligt för att policyn ska bli tillräckligt restriktiv. Höjningstakten kan eventuellt dämpas vid något av de kommande mötena, men den slutliga räntan behöver sannolikt bli högre än vad Fed tidigare har antagit. Det sade Fed-chefen Jerome Powell vid en presskonferens efter räntebeskedet tidigare på onsdagen.

”Vi rör vår policyhållning avsiktligt mot en nivå som är tillräckligt restriktiv för att föra tillbaka inflationen till 2 procent… att återställa prisstabilitet kommer troligen kommer att kräva att en restriktiv hållning behålls under en tid”, sade han

Han sade att USA:s ekonomi har bromsat in signifikant jämfört med föregående år, ökningstakten för hushållskonsumtionen har bromsat in vilket delvis beror på stramare finansiella förhållanden och lägre realinkomster. Aktiviteten på bostadsmarknaden har också försvagats och svagare produktionstillväxt hämmar investeringarna.

Arbetsmarknaden är trots fortsatt extremt stram och obalanserad, efterfrågan på arbetskraft överstiger vida utbudet.

Inflationen är fortsatt hög, och den senaste statistiken har kommit in högre än väntat. Långa inflationsförväntningar är ännu väl förankrade, men det är inget skäl att minska uppmärksamheten.

Powell sade att Fed tar kraftfulla steg, för att minska inflationen krävs troligen en viss uppmjukning på arbetsmarknaden och en tillväxt under trend. Historiska erfarenheter varnar starkt för att därefter för tidigt lätta på den penningpolitiska hållningen. Fed kommer att göra allt för att uppnå sina mål.

Han noterade att de finansiella förhållandena har stramats åt signifikant i respons på Feds policyåtgärder och det märks effekter på de mest räntekänsliga sektorerna, som bostadsmarknaden.

Powell upprepade att det vid någon punkt kommer att bli lämpligt att dämpa takten i räntehöjningarna när räntan närmar sig nivåer som är tillräckligt restriktiva för att föra ner inflationen till 2 procent

”Men vi har ännu en bit att gå, och inkommande data sedan vårt förra möte antyder att den slutliga räntenivån kommer bli högre än vi tidigare trott”, sade han.

”Våra beslut kommer att bero på totaliteten av inkommande data och dess implikationer för utsikterna för ekonomisk aktivitet och inflation. Och vi kommer att fortsätta fatta våra beslut möte för möte och kommunicera vårt tänkande så tydligt som möjlig”, forsatte Fedchefen

Han sade att när Fed närmar sig den slutliga räntan kommer hastigheten bli mindre viktig, och tidpunkten för långsammare räntehöjningar kan komma redan i december eller i februari. Fed diskuterade en sänkning av höjningstakten vid detta möte. Men det finns ingen känsla av att räntan har höjts för snabbt.

Fed kommer troligen diskutera en sänkt höjningstakt vid nästa möte, men inga beslut har fattats nu.

Powell påpekade att det är för tidigt att tänka på en paus i räntehöjningarna, det finns ännu en bit kvar att gå med räntan. Till decembermötet kommer ledamöterna att uppdatera sina prognoser om hur hög räntan behöver bli.

Han sade vidare att de finansiella förhållandena har stramats åt ganska mycket, men kortsiktiga inflationsförväntningar har stigit sedan föregående möte, vilket kan påverka lönerna.

Powell konstaterade att ny litteratur tyder på kortare ledtider för när räntebeslut påverkar ekonomin, de finansiella förhållandena reagerar nu före policyåtgärderna. Men det är ännu mycket osäkert hur långa ledtiderna är mellan räntebesluten och effekterna på ekonomin.

Han tillade att om Fed skulle strama åt för mycket så kan centralbanken använda verktyg för att svara på det, men om Fed inte stramar åt tillräckligt riskerar inflationen att bita sig fast.

Powell sade också att han hade trott att arbetskraftsutbudet skulle var bättre nu, löneutvecklingen ger en blandad bild liksom statistiken över arbetskraftskostnaderna tidigare i veckan. Den bredare inflationsbilden visar dock ännu på en överhettad arbetsmarknad.

Han tillade att Fed fortsätter titta efter tecken på en gradvis uppmjukning av arbetsmarknadsförhållandena. Det kan börja komma men det är inte uppenbart ännu. Lönerna är dock inte det viktigaste skälet bakom den höga inflationen, och Fed ser inga tecken på någon lön/prisspiral.

Fedchefen sade att budskapet är att det ännu är en bit att gå med räntan innan den når en nivå som är tillräckligt restriktiv. Det är inte tid för en diskussion om att ta paus i räntehöjningarna. Inflationsbilden har blivit mer utmanande under loppet av året, och det kräver att policyn blir restriktiv

Han upprepade att en mjuklandning ännu är möjlig, men utsikterna för det minskar och i takt med att räntorna höjs blir det svårare att se en mjuklandning för ekonomin.

”Ingen vet om det blir en recession, eller hur djup den kan bli. Vårt jobb är att få ner inflationen”, sade han.