Federal Reserves chef Jerome Powell.

FED Fed-chefen Jerome Powell sade vid NABE:s årsmöte i Denver på tisdagen att centralbanken ska återuppta köp av statsobligationer för att undvika en upprepning av den senaste tidens oro på penningmarknaden. Det rapporterar Bloomberg News.

”Mina kollegor och jag kommer inom kort att annonsera åtgärder för att öka utbudet av reserver över tid”, sade Fed-chefen

Han tillade att köpen dock inte ska ses som QE-program, som Fed vidtog efter finanskrisen.

”Jag vill betona att tillväxten i vår balansräkning av reservhanteringsskäl inte på något sätt ska blandas ihop med de storskaliga tillgångsköpprogram vi lanserade efter finanskrisen. Varken de senaste tekniska frågorna eller de köp av statspapper vi överväger för att lösa dem bör materiellt påverka hållningen i penningpolitiken”, sade Jerome Powell.

”På inget sätt är detta QE”, tillade han i en frågestund efter anförandet.

Angående centralbankens nästkommande räntemöte påpekade Jerome Powell att policyn inte är förutbestämd och att inkommande information noga övervakas.

Jerome Powell sade att de åtgärder som Fed redan har vidtagit bidrar med stöd åt utsikterna, som han bedömde som fortsatt gynnsamma. Han tillade emellertid att de möter risker från globala utvecklingar så som handel och brexit.

Jerome Powell sade vidare att Fed kommer agera på ett ”lämpligt” för att stödja fortsatt tillväxt, en stark arbetsmarknad och för att få inflationen närmare målet om 2 procent.

”Beslutet att börja expandera balansräkningen igen är ett klart besked att Fed vill säkerställa att de inte oavsiktligt orsakar en recession”, sade Mark Vitner, senior ekonom vid Wells Fargo, enligt Bloomberg.