Fed Fed har det senaste året vidtagit kraftfulla åtgärder för att strama åt hållningen i penningpolitiken. Fed har kommit långt, och de fulla effekterna av de snabba räntehöjningarna har ännu inte kommit men, trots det, "vi har mer arbete att göra". Det sade Fed-chefen Jerome Powell vid en presskonferens efter räntebeskedet tidigare på onsdagen.

”Prisstabilitet är Federal Reserves ansvar och det fungerar som en grundsten i vår ekonomi. Utan prisstabilitet kommer vi inte uppnå en uthållig period med arbetsmarknadsförhållanden som gynnar alla”, sade han.

Powell noterade att USA-ekonomin bromsade in signifikant förra året, men trots det är arbetsmarknaden ”extremt stram”.

Beträffande inflationen konstaterade Fedchefen att data för de tre senaste månaderna är uppmuntrande, men Fed kommer att behöva ”substantiellt fler bevis” för att bli övertygade om att inflationen befinner sig på en uthålligt nedåtriktad bana.

Inflationsförväntningarna är fortsatt väl förankrade, men det är inget skäl att sänka garden.

”Ju längre den nuvarande perioden med hög inflation fortsätter ju högre är risken att förväntningar om högre inflation biter sig fast”, sade Jerome Powell.

Han sade vidare att Fed sänkte höjningstakten till 25 punkter vid årets första möte, efter mer kraftfulla höjningar förra året. Skiftet till en lägre höjningstakt ger Fedkommittén möjlighet att utvärdera ekonomins framsteg mot målen medan de överväger omfattningen av kommande höjningar som kommer att krävas för att policyn ska bli tillräckligt restriktiv.

”Vi kommer att fortsätta att fatta våra beslut möte för möte och beakta totaliteten av inkommande data och deras implikationer för utsikterna för ekonomisk aktivitet och inflation”, sade Fedchefen.

Han sade vidare att det är bra att den desinflation vi har sett inte har kommit på bekostnad av en svagare arbetsmarknad. Desinflationsprocessen är dock ännu i ett tidigt skede, arbetskraftskostnaderna har kommit ner från de högsta nivåerna men är ännu höga.

Fedchefen sade också att han inte fattat något beslut om sluträntan (terminal rate), Fed kommer att följa inkommande data fram till marsmötet, då nya prognoser från ledamöterna presnteras. Ränteprognoserna i mars kan bli högre än i december, men de kan också bli lägre, det avgörs av statistiken.

Powell sade jobbet ännu inte är gjort med att pressa ner inflationen men Fed kan nu för första gången säga att desinflationsprocessen har startat, det syns i varusektorn och Fed räknar med att det snart ska synas även i tjänstesektorn exklusive boende.

”Vi kommer att vara försiktiga med att utropa seger och sända ut signaler om att vi tror att spelet är vunnet”, sade Fedchefen.

Han sade Fedledamöterna talar om ”några räntehöjningar till” för att nå en tillräckligt restriktiv hållning för att föra ner inflationen till 2 procent, det är inte långt till en sådan nivå. Policyn är restriktiv nu, och Fed försöker nu bedöma vad som är ”tillräckligt restriktivt”.

Powell sade också att FOMC inte har talat närmare om möjligheten att ta paus mellan räntestegen, och kommittén har inte fattat något beslut om räntebanan framöver. Och varken han själv eller kollegorna i FOMC tror att det kommer att vara lämpligt att sänka räntan i år med nuvarande utsikter.

Han noterade att marknaden räknar med att inflationen kommer att sjunka snabbare än vad Fed tror.

Powell noterade vidare att han inte ser några tecken på någon löne-prisspiral, men påpekade samtidigt att när du väl ser det så är det för sent.

Han sade också att de finansiella förhållandena i det stora hela har varit oförändrade sedan i december och tillade att det är viktigt att marknaderna speglar de åtstramningar som görs.