Fed (Uppdaterad) Federal Reserve kan komma att börja skala ned sina tillgångsköp, tapering, senare i år. Det sade Fed-chefen Jerome Powell i ett anförande vid Jackson Hole-konferensen på fredagen. Men analytiker anser att talet egentligen inte gav några nya ledtrådar om när nedtrappningarna kan inledas. 

Han sade att vid det senaste räntemötet i juli liksom de flesta deltagare var av åsikten ”att om ekonomin utvecklas i stort sett som förväntat skulle det kunna vara lämpligt att börja minska taken” på Feds tillgångsköp om 120 miljarder dollar i månaden senare i år.

Han sade att sedan det mötet har ekonomin uppvisat fler framsteg i form av en stark sysselsättningsrapport för juli, men också en ökad smittspridning av deltavarianten.

”Även om deltavarianten utgör en risk i närtid är utsikterna goda för fortsatta framsteg mot maximal sysselsättning”, sade Jerome Powell.

Han sade vidare att Fed räknar med fortsatt sysselsättningsökning och att arbetsmarknaden har ljusnat betydligt de senaste månaderna. Samtidigt noterade han att det fortfarande finns mycket ledig kapacitet på arbetsmarknaden.

Powell sade att inflationsuppgången fortsatt verkar vara tillfällig och att inflationsförväntningarna i stort sett legat stabilt kring 2 procent. Han ser få tecken på löneökningar som skulle kunna elda på inflationen.

Fed-chefen varnade för att en för tidig åtstramning av penningpolitiken nu skulle kunna vara ”speciellt skadligt” och framhöll att penningpolitiken är ”väl positionerad” för att bidra till återhämtningen i ekonomin.

Otydligt budskap enligt analytiker

Fed-chefen Jerome Powells tal vid Jackson Hole-konferensen på fredagen gav ingen ledtråd om att tapering är nära förestående.

Det skriver Capital Economics i en snabbkommentar efter talet.

Talet upprepade, enligt ekonomerna, bara vad som redan varit känt från protokollet från Feds juli-möte, det vill säga att ”om ekonomin i stort utvecklades som förväntat kan det vara lämpligt att börja minska takten i tillgångsköpen i år”.

Capital Economics noterar att ett antal Fed-hökar de senaste 24 timmarna i intervjuer har pressat på för att tapering ska aviseras vid det kommande septembermötet.

”Men även om vi ser ännu en stor uppgång i sysselsättningen i augusti så misstänker vi att hotet från deltavarianten betyder att en majoritet av ledamöterna kommer att vilja vänta till novembermötet för att ge grönt ljus”, skriver de.

Capital Economics gör bedömningen att om det fanns en riktigt stark vilja bland ledamöterna att inleda tapering senare i september så skulle Powell helt klart ha givit en starkare vink i dag snarare än att bara upprepa vad som var i juliprotokollet.