Fed Fedchefen Jerome Powell sade på onsdagen att Fedledamöterna håller dörrarna öppna angående hur mycket styrräntan ska höjas vid FOMC-mötet senare i mars. Detta efter att marknadsaktörer tolkat kommentarer från Fedchefen på tisdagen som att en räntehöjning med 50 procent är mest sannolik då.

Det skriver Wall Street Journals Fedreporter Nick Timiraos med hänvisning till Fedchefens kommentarer vid en utfrågning i representanthusets finansutskott på onsdagen.

Enligt Timiraos antyder ändå Powells kommentarer under tvådagarsutfrågningen i kongressen att centralbanken överväger ett taktikskifte för att hålla jämna steg med en ekonomi som har uppvisat överraskande styrka.

Powell påpekade på onsdagen att inkommande statistik om sysselsättning och prisutveckling i februari, som inväntas på fredag respektive tisdag, kommer att forma utfallet från FOMC-mötet den 21-22 mars.

”Jag betonar att inga beslut har fattats om detta”, sade Jerome Powell i det inledande anförandet inför representanthuskommittén på onsdagen.

Nick Timiraos noterar att det uttalandet var ett tillägg utanför manus i ett anförande som i övrigt var identiskt med det han höll inför ett senatsutskott på tisdagen.