Fed Inflationen väntas vara hög de kommande månaderna innan den dämpas igen. Det säger Fed-chefen Jerome Powell inför kongressen enligt ett förskrivet anförande som publicerades på måndagen. Talet hålls klockan 16 svensk tid.

Powell upprepar i stora drag vad han sade vid presskonferensen efter Fed-mötet i förra veckan, då de indikerade att de kan fatta beslut vid novembermötet att inleda en nedtrappning av tillgångsköpen, tapering.

Fed-chefen säger att uppgången i inflationen relaterat till flaskhalsar och andra utmaningar när ekonomin öppnats igen har varit större och mer varaktig än väntat.

”Men de kommer att försvinna, och när de gör det kommer inflationen att sjunka tillbaka” mot målet på 2 procent, säger han.

Det finns en risk att inflationen blir mer ihållande än antagits, och Fed är redo att höja räntan om inflationen skulle bli ett allvarligt bekymmer.

Han säger att ekonomins utveckling fortsatt är beroende av virusets utveckling, och det finns fortsatt risker. Fed har vidtagit många åtgärder under pandemin och kommer att fortsätta att stötta ekonomin så länge som det krävs för att fullborda återhämtningen.