Fed Federal Reserve har ett starkt åtagande om att föra ner inflationen och har den beslutsamhet och de verktyg som krävs för att återställa prisstabilitet. Prisstabilitet är grunden för USA-ekonomin, utan prisstabilitet fungerar ekonomin inte för någon. Det sade Fed-chefen Jerome Powell vid en presskonferens efter räntebeskedet på onsdagen.

Han sade att fortsatta räntehöjningar kommer att behövas.

”Vi flyttar vår policyhållning med avsikt mot en nivå kommer att vara tillräckligt restriktiv för att föra ner inflationen till 2 procent”, sade Powell.

Powell sade att pristrycket är tydligt för flera varor och tjänster, och Fed anser fortsatt att riskerna för inflationen väger över på uppsidan. Långsiktiga inflationsförväntningar verkar ändå vara väl förankrade, men det är inget skäl att slappna av.

”Ju längre den nuvarande perioden med hög inflation fortsätter, ju större är risken för att förväntningar om högre inflation biter sig fast”, sade Fedchefen.

Powell tillade att Fed kommer att fortsätta att fatta beslut möte för möte och kommunicera tankarna så tydligt som möjligt. Att återställa prisstabilitet kommer sannolikt att kräva att policyhållningen förblir restriktiv under en tid.

”Historiska erfarenheter varnar starkt mot att allt för tidigt lätta på policyn”, sade han.

Fedchefen sade att hans huvudbudskap från Jackson Hole inte har ändrats, FOMC har ett starkt åtagande om att föra ner inflationen och ”vi kommer att fortsätta tills jobbet är gjort”.

Beträffande när det kan bli aktuellt att ändra kurs sade Powell att FOMC kommer att leta efter övertygande bevis för att inflationen rör sig neråt. Takten i höjningarna kommer att bero på data och ekonomiska utsikter.

Vid någon punkt kommer det bli lämpligt att dämpa takten i räntehöjningarna, men för att börja sänka räntan måste Fed vara mycket övertygad om att inflationen är på väg mot 2 procent.

Powell sade samtidigt att Fed nu har höjt räntan till ”den lägsta nivån” av restriktivt, och det finns ännu mycket att göra med räntan och räntan behöver vara restriktiv en tid.

Han förtydliga att med restriktiv menar han en räntenivå som dämpar inflationen ”meningsfullt”, och han vill att realräntan blir positiv över hela kurvan.

Fedchefen sade att ingen vet om USA-ekonomin kommer att gå in i en recession, och om den gör det, hur djup den kommer att bli. Chanserna för en ”mjuklandning” med tanke på att policyn behöver bli mer restriktiv, och restriktiv under en längre period. Men att inte få ner inflationen skulle orsaka ”betydligt större skada”.

Han sade att arbetsmarknaden har varit mycket stark, och att Fed inte har gett upp hoppet om att arbetslösheten bara kommer att stiga blygsamt medan Fed pressar ner inflationen.

Beträffande de nya ränteprognoserna, där konsensusprognosen nu antyder att räntan kommer att höjas med 125 punkter till före årsskiftet, sade Powell att det är en ganska stor grupp som skulle vilja se 100 punkter före årsskiftet.

Han sade det är troligt att räntan kan höjas till de nivåer som antyds av Fedledamöternas nya konsensusprognoser, men det är prognoser. Den nivå på räntan som Fed verkligen beslutar om kommer dock att vara tillräcklig för att föra ner inflationen.