Fed Federal Reserve kan sänka räntehöjningstakten redan vid nästa räntemöte i december. Det sade Fed-ordföranden Jerome Powell, enligt internationella medier.

Han noterade att räntehöjningar och en minskning av balansräkningen generellt tar tid för att ta sig igenom systemet.

”Därmed är det logiskt att dämpa takten av våra räntehöjningar allt eftersom vi närmar oss nivån av restriktion som kommer att vara tillräcklig för att få ned inflationen”, sade han.

”Tiden för att dämpa räntehöjningstakten kan komma så tidigt som vid decembermötet”, fortsatte han.

Fed-ordföranden uppgav också att sluträntan kan bli ”något högre än tidigare trott” när FOMC gjorde den senaste prognosen i september. Kommittémedlemmarna väntade sig då en slutränta på 4,6 procent.

Vidare sade han att den strama arbetsmarknaden har resulterat i en stor löneökning, som trots allt inte nått upp till inflationen.

”För att vara tydlig: Stark lönetillväxt är en bra sak, men om lönetillväxt ska vara hållbar måste den vara konsekvent med en inflation på två procent”, menade han.