Fed Den amerikanska ekonomin återhämtade sig starkt efter vårens ras, men takten i återhämtningen har nu dämpats och vägen framöver är mycket osäker. Det sade Fed-chefen Jerome Powell vid en presskonferens efter räntebeskedet tidigare på torsdagen.

Han noterade att takten i återhämtningen på arbetsmarknaden har dämpats. Inflationen ligger fortsatt under 2 procent, och priserna är i synnerhet dämpade i de sektorer som har påverkats mest av pandemin.

Powell sade att ökningen i antalet covid-smittade i USA och utomlands är mycket oroande. Han betonade att det är avgörande för ekonomin att få viruset under kontroll och upprepade att en full återhämtning i ekonomin inte lär komma innan folk känner sig trygga med att återgå till mer normala aktiviteter.

Fedchefen sade att centralbanken räknar med att fortsätta med den ackommoderande policyhållningen tills inflations- och sysselsättningsmålen har uppnåtts. Fed ska också fortsätta med tillgångsköpen i ”åtminstone” nuvarande takt.

Han sade också att ledamöterna hade diskuterat tillgångköpen vid detta möte, och konstaterade att de har hjälpt till att stötta det finansiella systemet och den bredare ekonomin. Han gav inga indikationer om att köptakten kommer att förändras i närtid men sade att Fed kommer att ”fortsätta bevaka händelseutvecklingen” för att se om det behövs några förändringar

Powell upprepade också att ytterligare direkt finanspolitiskt stöd kan behövas under en tid. Fed ska för sin del göra vad som krävs med de verktyg den har, men finanspolitiska stimulanser är avgörande och kan hjälpa till med det som Fed inte kan hjälpa, som inkomstförluster vid arbetslöshet.

På en fråga om varför Fed inte har dragit ner på tillgångsköpen när de finansiella marknaderna, enligt Feds egen uppfattning, fungerar bättre svarade Fedchefen att köpen stöder marknadens funktion och den ekonomiska aktiviteten, och Fed har inte övervägt att dra ned på tillgångsköpen.

I frågestunden sade han också att den ekonomiska återhämtningen så här långt har överträffat basförväntningarna så här långt, men ekonomin befinner sig ännu långt ifrån centralbankens mål.

Powell påpekade också att penningpolitiken inte har slut på ammunition, och han upprepade bankens åtagande att använda sina verktyg så länge det behövs för att fortsätta stödja ekonomin.

Han upprepade också att ökningen i antalet covid-smittade är en orosfaktor som kan tynga den ekonomiska aktiviteten, och tillade att det verkar sannolikt att den nya vågen är större och mer utbredd.

Fedchefen tillfrågades också om möjligheten för ett skifte i tillgångsköpen mot obligationer med längre löptider. Han svarade att det är möjligt att skifta storlek, duration och komposition om det skulle behövas. Han upprepade också att FOMC-mötet nu bland annat handlade om att analysera tillgångsköpen.

Han klargjorde också att Fed ännu inte har fattat några beslut om nödlåneprogrammen bortom årsskiftet. Han tillade att svansriskerna nu har avtagit, men det är långt kvar innan Fed kan säga att riskerna har eliminerats.

Fedchefen tillfrågades om presidentvalet men svarade att han var mycket motvillig att ge någon kommentar. Det var inte något huvudfokus för FOMC-mötet, även om frågan kom upp. Enligt Powell bör man nu låta demokratins institutioner göra sitt jobb.

Han klargjorde också att Fed inte skulle överväga att direkt finansiera finanspolitiska aktiviteter.