Rapport Vinterturismbolaget Skistar redovisar ett resultat efter skatt på 39 miljoner kr för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 (-10). Skistar ser en positiv trend inför kommande vinter då utländska gäster återkommer och orderingången är redan stark till alla destinationer. Det skriver vd Stefan Sjöstrand i kvartalsrapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 1.023 miljoner kr (580). Resultatet före skatt blev 112 miljoner kr (-3).

Resultatet har påverkats negativt av en nedskrivning av tillgångarna med anledning av undertecknat försäljningsavtal avseende dotterbolaget St. Johanner Bergbahnen om 108 miljoner kr. Skistar har tidigare uppgett att avyttringen beräknades medföra en negativ resultatpåverkan om 110 miljoner.

Positiv trend

Skistar ser en positiv trend inför vintern 2021/22 där utländska gäster återkommer starkt med en stor orderingång till alla destinationer. Det skriver vd Stefan Sjöstrand i kvartalsrapporten.

Gäster bokar generellt tidigt och inför vintern har Skistar till och med vecka 23 ett bokningsläge på +30 procent, påpekas det.

Stor ökning av bokningsläget

Under säsongen 2020/21 uppgick antalet skiddagar till 4,4 miljoner. Det är 0,7 miljoner färre jämfört med föregående säsong och beror på frånvaron av utländska gäster i Norge, enligt Stefan Sjöstrand.

”Utmaningarna i Norge kvarstår, med stängda gränser och därmed uteblivna utländska gäster och minskad försäljning som följd, vilket påverkar resultatet negativt”, skriver Skistar-chefen.

Inför denna sommar är bokningsläget +83 procent fram till och med vecka 23, mätt i antalet objektsnätter förmedlade via Skistar.